Budova školy
Budova školy

Verní tradíciám - otvorení Európe

Slávik - školské kolo

Ľudove tradície by sme mali uchovávať aj pre ďalšie generácie. Spôsobov je veľa a jedným z nich je súťaž v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska". Aj v Oravskom Veselom máme množstvo talentovaných detí, ktoré nezanevreli na ľudové piesne a prezentujú ich doma, v súboroch ale aj v škole. Táto veselo zvučná prezentácia v našej škole trvá už od začiatku súťaže - teda už celých 27 rokov. Medzi žiakmi je veľmi populárna a obľúbená. Súťaž na našej škole prebehla v 3. kategóriách. Súťažiaci sa prezentovali s pesničkami. Jedna pieseň bola povinná zo spevníčka. Postupujú víťazi z každej Kategórie.

1. Kategória
1. miesto Martin Chromek
2. miesto Roman Resutík
3. miesto Lenka Šimurdová
2. Kategória
1. miesto Tomáš Tatarka 
2. miesto Zuzana Kumorová
3. miesto Timea Martišová
3.Kategória
1. miesto Miriam Vargončiková
2. miesto Paula Šurinová
3. miesto Klaudia Brišová

Mgr. Jana Lietavcová, Mgr. Mariana Stopjaková

***
 

Deň lesov

Dňa 20.4.2017 sme v našej škole zorganizovali v spolupráci s poľovníckym združením Deň Lesov. Žiaci I. stupňa sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o lese, prírode a poľovníctve. Mali možnosť vidieť aj poľovnícke psy a niektoré trofeje. Deťom sa to veľmi páčilo, zaujímali sa a mali množstvo otázok, na ktoré im Martin Maslaňák, Ján Lukačovič a Albín Maslaňák s ochotou odpovedali :) Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

17991821_1087012124777760_8947632006056656281_n.jpg

***

Oslávme Deň Zeme - 22.apríl 

den_zeme.jpg

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

***

7. apríl - Deň narcisov

Do celoslovenskej kampane Deň narcisov organizovanej Ligou proti rakovine sa zapájame každý rok. Naši najstarší žiaci – deviataci navštívili v tento deň všetkých žiakov školy priamo v triedach a šírili osvetu aj v uliciach našej obce. Za to im patrí veľká vďaka, pretože bez ich nasadenia a ochoty by táto zbierka nebola možná. V tento deň pripli stovkám ľudí na odev narcis, ktorý pre onkologických pacientov znamená veľmi veľa, lebo je symbolom nádeje a prejavom podpory. V tomto roky sme vyzbierali sumu 1310€.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.
 12.jpg

Mgr. Eva Kšenzuláková
Koordinátor DP

***

 IQ Olympiáda 2017

iq.jpg

IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií a je zostavená ako sada logických úloh. Nejedná sa teda o preverovanie vedomostí získaných štúdiom. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania.
Aj niektorí žiaci našej školy sa v priebehu marca zaregistrovali do tejto súťaže a v dňoch 3.4.-7.4.2017 riešili logické úlohy školského kola on-line. Do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 26.4.2017 v Žiline postupuje Adam Krúpa z 9.B. Gratulujeme a držíme palce!

 ***

Bankomat nápadov

4a.png

V rámci vzdelávacieho programu VIAC AKO PENIAZE sa naše žiačky Zuzana Lietavcová (9.A) a Žofia Bedleková (9.B) zapojili do súťaže Bankomat nápadov. Cieľom tejto súťaže je u žiakov prebudiť kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu a finančnú gramotnosť. Žiaci pracujú v dvojčlenných tímoch a snažia sa priniesť vlastné riešenie na zadanú tému. Téma na tento rok znela : „Pomoc na nezaplatenie.“ Odborná porota, ktorá pozostávala zo zástupcov finančných inštitúcií a Slovenskej bankovej asociácie rozhodla, že naše žiačky postupujú do finále, ktoré sa bude konať 3.5.2017 v Bratislave. Ich úlohou bude svoj projekt obhájiť. Gratulujeme a držíme palce!

Mgr. Zuzana Krúpová

***
 

Týždeň finančnej gramotnosti

kr.png

Chodíme do školy, aby sme získali odbornosť, ako pracovať pre peniaze. Podľa môjho názoru je dôležité sa tiež naučiť, ako môžu peniaze pracovať pre nás.“

(Robert T. Kiyosaki)

V dňoch 27.3. – 31.3.2017 na našej škole prebiehal zaujímavý týždeň na rozvoj finančnej gramotnosti u detí.
Sprievodné aktivity boli iné pre prvý a iné pre druhý stupeň.
Na prvom stupni celý týždeň odštartovala súťaž o najkrajšiu pokladničku, ktorú mohli deti vyrobiť doma z rôznych netradičných, resp. odpadkových materiálov. Pokladničky boli nádherné. Na hlasovaní sa mohli zúčastniť všetci žiaci tým, že napísali na pripravený lístok číslo najkrajšej pokladničky. Po spočítaní hlasov dostali 20 žiaci s najkrajšími pokladničkami finančnú odmenu – a to poukážku v hodnote 5€ na dobitie karty na brejky.
V triedach žiaci celý týždeň viac spoznávali naše bankovky, mince, rozprávali sa o sporení, základných potrebách, o povolaniach, o hodnotách,... Na konci týždňa každú triedu navštívili deviatačky, ktoré sa so žiakmi zahrali rôzne hry s finančnou tematikou, s prváčikmi skladali puzzle s rozstrihanými bankovkami, s druhákmi simulovali hru na obchod, v ktorom sa však žiaci museli rozhodnúť, či nakupovanú vec naozaj potrebujú, alebo len chcú, s tretiakmi si vytvorili obchod s hodnotami, kde žiaci namiesto klasických vecí nakupovali hodnoty, z ktorých si nakoniec vytvorili vlastný hodnotový rebríček, a so štvrtákmi sa preniesli do banky, kde museli správne usporiadať vytvorené slová z finančnej oblasti do skupín. Na konci boli žiaci odmenení sladkými čokoládovými eurami.
Na druhom stupni žiaci diskutovali na tému „Hlad a chudoba“, prezreli si prezentáciu, na túto tému napísali literárne diela (rozprávky, básničky, starší žiaci úvahu), príslovia , citáty, vyrobili si 3D pokladničku, každá trieda získané informácie a svoje pocity z tejto témy spracovala do plagátu. Dozvedeli sa, tiež že: „ V extrémnej chudobe žijú ľudia, ktorí majú menej ako jeden americký dolár na deň (je ich viac ako jedna miliarda)“, ale aj ako bojovať s chudobou a aké sú príčiny chudoby. Spoločnou aktivitou bola Pôstna krabička, kde žiaci aj svojim zrieknutím sa niečoho, dokázali, že osud chudobných detí v Afrike im nie je ľahostajný.

Fotogaléria

Mgr. Katarína Resutíková, Mgr. Zuzana Krúpová

***
 

Chytráčik 2017

chy.jpg

24.4.2017 sa naši žiaci zapojili do matematicko-logickej súťaže CHYTRÁČIK, ktorú pre nás už druhý rok pripravuje ZŠ s MŠ Mútne. Súťaž trvala 120 minút, pozostávala z 13tich úloh. Riešili sme Einsteinové hádanky, zápalkové úlohy, tajné správy, ..... Súťaže sa zúčastnilo 3O žiakov z 5.-9. ročníka.
Výsledková listina školského kola:
5.ročník: 1. Andrej Chromek 5.B, 2. Jakub Krúpa 5.A
6.ročník: 1. Samuel Holeša 6.A, 2. Sofia Namislovská 6.B
7.ročník: 1. Sabína Kyrczová 7.B, 2. Slavomíra Kubánková 7.A
8.ročník: 1. Andrea Gočalová 8.A, 2. Peter Kurek 8.B
9.ročník: 1. Patrik Šefčík 9.B, 2. Rastislav Ganobčík 9.B
Prví dvaja úspešní z každého ročníka si 29.3.2017 si zasúperili v regionálnom kole so žiakmi z Rabče, Oravskej Jasenice a z Mútneho v ZŠ s MŠ Mútne. Patrik Šefčík Z 9.B sa umiestnil na peknom 3.mieste. Gratulujeme.

Mgr. Zuzana Krúpová

***

Zápis do 1. ročníka

Dňa 7. 4. 2017 sa na našej škole uskutočnil zápis do prvých ročníkov. Zápis prebiehal formou nákupu v obchode. Malí predškoláci pri jednotlivých oddeleniach prezentovali svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Priraďovanie čísiel k správnemu počtu predmetov, rozoznávanie farieb, rozlišovanie geometrických tvarov, usporiadanie predmetov podľa veľkosti, vyfarbovanie obrázkov s rozprávkovým motívom, zaspievanie piesne či recitáciu básne zvládli všetci vskutku obdivuhodne. Ako pamiatka na prvý deň v škole im bude slúžiť sladká odmena a darčeky od starších žiakov. 

zapis.jpg

Fotogaléria

Dovidenia v septembri budúci prváci! Tešíme sa na Vás!

Mgr. Mariana Stopjaková

***

Podporme našu školu a vyhrajme športovú akadémiu Mateja Tótha 

max256x256trMatejToth_sam_page_001.jpg

Začnime behať a vyhrajme pre našu školu Športovú akadémiu Mateja Tótha.

Naša škola sa zapája do súťaže o grant Športovej akadémie Mateja Tótha. Súťaže sa zúčastní 79 základných škôl v rámci celého Slovenska. V období od 1.4.2017 sa stačí zaregistrovať, stiahnuť si aplikáciu a behať pre vybraný okres. Námestovský okres bude reprezentovať naša škola.

Vyhrajú 3 základné školy v každom kraji s najvyšším počtom bodov počas trvania súťaže.

V škole, ktorá Športovú akadémiu Mateja Tótha získa, zabezpečí Matej Tóth a jeho tím profesionálny športový program v podobe jedinečného športového krúžku. Ten bude v škole k dispozícii bezplatne pre 20 detí v trvaní 1 školského roka, a to 2-krát do týždňa, pričom jedna tréningová hodina trvá 60 minút. Atraktívnou pre deti je tiež osobná účasť Mateja Tótha na vybranej hodine.

Škola tiež získa špeciálne navrhnutú kolekciu pomôcok a Certifikát Športová akadémia Mateja Tótha a spojí tak svoje meno s celoslovenskou podporou mládežníckeho športu. Okrem toho tím Športovej akadémie Mateja Tótha  zabezpečí pre školu prestížnych trénerov vyškolených priamo tímom Mateja Tótha alebo odborné vyškolenie zamestnancov, ktorí sa môžu stať trénermi akadémie.

Viac informácií na: https://dobrybeh.o2.sk/

***

Beseda - Cestujeme po Turecku

3.apríla 2017 bola pre žiakov 5.-9. ročníka pripravená beseda o Turecku. Žiaci sa mohli prostredníctvom krátkeho filmu a cez obrázky spojené s rozprávaním dozvedieť niečo viac o tejto krajine nielen z geografického hľadiska, ale aj z histórie, kultúry, obyvateľstva, kulinárstva a rôznych zaujímavostí zo života ľudí. Medzi žiakov školy prišla Mgr. Barbara Repková z UKF v Nitre.

***

Noc s Andersenom 2017 

Cisárove nové šaty

Aj vy sa radi obliekate, parádite, vykrúcate pred zrkadlom? Takýto bol aj cisár v známej rozprávke H.CH.Andersena, ktorá bola motívom tohtoročnej Noci s Andersenom. Naši žiaci – rozprávkoví spáči – ju prežili 31.3.2017. Noc sa začala kvízom 8 skupín žiakov, kde si pani učiteľky preverili vedomosti o rozprávkach. Keďže nosnou témou noci bolo Šaty robia človeka, spoločne si všetky deti zaspievali známu pieseň Šaty. Potom si všetky deti pozreli nápaditú a modernú rozprávku O zlatej rybke v prevedení divadelníkov z B.Bystrice. Z rozprávky si zobrali ponaučenie, že nie je dôležité byť bohatým spevákom, namyslenou kráľovnou, ani presilným superhrdinom, ale najdôležitejšie je stať sa dobrým človekom. Po zábavnom a poučnom predstavení začali spáči súťažiť v 7 disciplínach, kde museli ovládať pravidlá slušného obliekania, poskladať popletené rozprávky, uhádnuť podľa oblečenia, kto to je a čo robí, z predmetov vydedukovať, ako sa volá rozprávka, snažili sa naučiť spievať a cvičiť chytľavú pieseň Poď cvičiť a nakoniec ukázali aj svoje pohybové zručnosti pri súťaži vo florbalovom slalome. Za každú disciplínu dostali odmenu: rozprávkovú postavičku a po získaní siedmych sa začalo pátranie po poklade. Všetky triedy svoj poklad našli a tešili sa z odmien. Na konci si pani učiteľky pripravili poslednú súťaž: žiaci hádali, v akej rozprávkovej postavičke je ukrytá každá učiteľka. Každej triede sa to podarilo a spoločne si ešte zaspievali. Po únavnom, ale zábavnom súťažení sa žiaci uložili na spánok s knihou po boku. Veríme, že aj táto Noc s Andersenom bola čitateľským aj hodnotovým obohatením pre našich spáčov a že sa tu o rok stretneme zas. DO SKORÉHO ANDERSENOSPANIA!

Fotogaléria

Mgr. Erika Kureková

***

Škola má talent 2017


30.marca 2017 sme hľadali talenty. Viac ako 70 súťažiacich súťažilo v štyroch disciplínach: spev, hra na hudobný nástroj, tanec a zručnosti. V kategórii spev súťažilo 7 súťažiacich, v kategórii hra na nástoj 8 súťažiacich (akordeón, varhany, husle), v kategórii tanec 31 súťažiacich a v kategórii zručnosti 28 súťažiacich ( pamäť, literatúra, maľba, priestorové práce).
Porota zložená z učiteľov školy a porota zložená zo žiakov školy rozhodla nasledovne:
1. miesto Simona Labjaková, 4.b a Ivana Labjaková, 2.a (tanec)
2. miesto Daniela Pienčáková, 5.b (zručnosti)
3. miesto Zuzana Pikulová, 4.a (spev)

Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom blahoželáme. Do výberového kola súťaže Orava má talent, ktoré sa uskutoční 8.apríla 2017 v CVČ Maják Námestovo, postupujú Simona Labjaková a Ivana Labjaková a Zuzana Pikulová.


IMG_0272.JPG

Mgr. Róbert Repka

***

Pôstna krabička pre Afriku

Žiaci 6.A a 6.B triedy sa rozhodli v roku sv. Martina a v pôste aktívne pomôcť chudobným deťom v Afrike, ktoré nemali to šťastie narodiť sa zdravé a do zabezpečenej rodiny. V rámci projektu Pôstna krabička pre Afriku si pripravili a odprezentovali v každej triede, aké je dôležité myslieť na tých, ktorí sú v núdzi – na choré, hladné a negramotné deti. Lebo len keď dávame druhým, obohacujeme sa. Žiaci po vypočutí prezentácie o dvoch centrách v Afrike : Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie v chudobnej Ugande a Kultúrne centrum sv.Vincenta v Rwande, mali za úlohu zrieknuť sa sladkostí alebo nápoja a ušetrené peniažky vhodiť do pôstnej krabičky. Veď za našich darovaných 50 centov bude mať v Centre 40 detí pitnú vodu na týždeň a za naše 1 euro budú mať všetky deti v škôlke nutričnú kašu na obed. Takto sa žiaci učia skromnosti a zároveň myslia na chudobných viac ako na seba. V našej škole sa takto podarilo zrieknuť sa a vyzbierať 124 eur, ktoré samé deti poslali šekom do Katolíckej charity, ktorá sa o tieto centrá stará. Všetkým dobrým deťom ďakujeme!


Fotogaléria

Mgr. Erika Kureková

***

Biologická olympiáda
Okresné kolo "Poznaj a chráň"

16193_mikroskop.jpg


Dňa 29.marca 2017  sa dve žiačky 6. ročníka zúčastnili Okresného kola biologickej
olympiády "Poznaj a chráň", na ktorom si preverili svoje vedomosti z odboru
Zoológia, Botanika a to v teste ale aj v praktickej a ústnej časti súťaže. Lenka Ligošová bola úspešná riešiteľka v kategórii Zoológia.

Daniela Kocúrová získala 2.miesto v kategórii Botanika. Danka postupuje na krajské kolo do Žiliny. Blahoželáme!

Mgr. Mária Čierna

***
 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Aj tento rok 22.3.2017 sa naši žiaci stretli, aby vzdali poctu velikánovi slovenskej poézie P.O.Hviezdoslavovi, a to svojím recitátorským talentom. Súťažili v dvoch kategóriách podľa ročníkov a ešte samostatne v prednese poézie a prózy. Všetci 32 žiaci si zaslúžia pochvalu za vynikajúcu prípravu. Zvlášť nás očarili svojím prejavom žiaci 9.ročníka. Spomedzi recitátorov boli najlepší a postupujú do okresného kola:

I. kategória - poézia: Ivana Marková - 2.C
I. kategória - próza: LauraZavoďanová  4.A
II. kategória – poézia: Erik Pňaček 6.B
II.kategória- próza: Sofia Namislovská 6.B
III.kategória- poézia: Sára Mikušiaková 9.A

IMG_0266.JPG

Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole v Námestove , kde nás budú reprezentovať 28.3.2017.

Mgr. Darina Škarbová, Mgr. Erika Kureková

***

Anglické divadlo 

banner_around_the_world.GIF

Dňa 21. marca 2017 sa žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglicko - slovenskom prevedení. Tejto akcie sa zúčastňujeme už niekoľko rokov a divadelné centrum z Martina nás vždy milo prekvapí novými predstaveniami, ktoré sú nielen vtipné, ale sú aj vynikajúcou učebnou pomôckou.
Tento rok mali žiaci možnosť vidieť predstavenie Around the world. Vtipný a pútavý dej bol ako vždy doplnený chytľavými anglicko - slovenskými pesničkami.

Mgr. Jana Lietavcová

***

Veľká praveká súťaž pre základné školy

Žiaci 5.A a 5.B triedy sa zapojili do 7. ročníka celoslovenskej súťaže pre základné školy. Úlohou bolo spoločne vymyslieť a nakresliť PRAVEKÝ HUMORNÝ KOMIKSOVÝ PRÍBEH (minimálne 10 obrázkov príbehu), čo všetko mohli neandertálci v Bojniciach zažiť v pravekej dobe kamennej počas jedného dňa svojho života. Chlapci aj dievčatá využili na hodinách dejepisu (ale aj výtvarnej výchove) svoju kreativitu, predstavivosť a zmysel pre humor. Výsledkom ich práce bol v 5.A spoločný humorný komiks a v 5.B komiks podľa veselého príbehu Emy Kurekovej o Neadertálcovi Ábécé.
Kolektívom obidvoch tried držíme palce. Výhrou je zájazd do Múzea praveku Slovenska v Bojniciach spojený s atraktívnym vzdelávacím programom. :)

Fotogaléria

Mgr. Mária Majzelová

***
 

Pytagoriáda - Okresné kolo

prezentacny_obrazok_pytagoriada_600x200.jpg

14. marca 2017 v Námestove sa konalo okresné kolo v matematickej PYTAGORIÁDE. Tatiana Kocúrová zo 4.A triedy sa umiestnila na prvom mieste. Blahoželáme!

Mgr. Ida Balcerčíková

***

Karneval s kúzelníkom

Dňa 21.2.2017 sa uskutočnil na našej škole pre žiakov 1. stupňa ,,Kúzelný karneval“ s kúzelníkom Wolfom. Kúzelník Wolf predviedol maskám rôzne kúzla a predstavil svojich kamarátov Elvisa- drzáka a Korkiho- obludu zo suda. Deti sa do vystúpenia zapájali čarovaním a rôznymi zaklínadlami.
Karneval pokračoval minidiskotékou, kde si s maskami zatancoval aj samotný kúzelník Wolf a naučil ich veľmi zábavné tance.
Na záver bola diskotéka, na ktorej si spolu s maskami mohli zatancovať aj ich rodičia.

IMG_0699.JPG

Fotogaléria

Vyučujúci 1. stupňa

***
 

Atletická súťaž v Bratislave

Dňa 17. februára 2017 o 12.15 hod. v  Športovej hale Elán sa odohrala  súťaž v atletike, ktorá sa niesla v priateľskom duchu. Svoje sily si zmerali žiaci ZŠ s MŠ Oravské Veselé  a ZŠ s MŠ Milana Hodžu Bratislava. 

Žiaci súťažili v šiestich disciplínach: Skok do diaľky z miesta štafetovou formou, štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, beh cez frekvenčný rebrík, odchod z kolien plnou loptou cez hlavu, skoky do strán a prekážková dráha „Formula“

Po ukončení súťaže a vyhlásení výsledkov sa žiaci zúčastnili výchovného koncertu. Aj napriek únave z dlhej cesty, podali skvelý výkon. Všetci si priniesli so sebou diplom a peknú spomienku a hlavne nezabudnuteľný zážitok. 

Ďakujeme organizátorom súťaže - Detská atletika o. z., Healthy Time, s.r.o. za výbornú atmosféru a skvele priravenú akciu. 

 1487435174644Gex.jpg

Fotogaléria 

Upútavka

***

Dejepisná olympiáda

Dňa 14.02.2017 sa konalo Okresné kolo Dejepisnej Olympiády . Našu školu reprezentoval Richard Svajčík z 9.B triedy, ktorý skončil na peknom 3. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za zodpovedný prístup pri príprave !

***

Lyžiarsky výcvik

V dňoch od 6. februára do 11. februára 2017 žiaci 8. ročníka našej školy úspešne absolvovali lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal na lyžiarskom vleku pri chate Pilsko v Oravskom Veselom. Lyžiarsky výcvik aj tentokrát splnil svoj cieľ a účel. Všetci, ktorí na svah vykročili po prvýkrát, sa naučili lyžovať, tí, ktorí to už ovládali, sa v lyžovaní zdokonalili a po odborných radách inštruktorov postupne odstraňovali chyby, ktoré sa u nich vyskytovali. Okrem lyžiarskych zručností a vedomostí si žiaci osvojili zásady správania sa na svahu, v lyžiarskom stredisku, prírode, ale aj zásady bezpečnosti a tiež pomoci druhým. Cieľom a účelom tohto lyžiarskeho výcviku bolo aj to, aby žiaci mali radosť z lyžovania, dobrý pocit a úsmev na tvári a aby sa k tomuto krásnemu športu a k tejto pohybovej aktivite vracali pravidelne. Súčasťou lyžiarskeho výcviku boli aj preteky v slalome, ktoré sa uskutočnili v posledný deň výcviku. Ich cieľom bolo preveriť vedomosti, zručnosti, správne návyky, ktoré si osvojili alebo zdokonalili počas lyžiarskeho výcviku. Tieto preteky absolvovali žiaci s plným nasadením, ale aj s veľkým záujmom a očakávaním, akí v nich boli úspešní. Každý žiak dostal „zamrznuté vysvedčenie“, sladkosť a prví traja najlepší z chlapcov a dievčat z každého družstva získali pekné a hodnotné ceny. Ďakujeme všetkým zúčastneným za snahu, vytrvalosť, niekedy aj v sťažených podmienkach, a tiež za zodpovedný prístup a dobrú náladu, ktorá nás po celý čas sprevádzala.

Osobitne ďakujeme pedagógom, ktorí obetovali svoj osobný voľný čas a boli ochotní zostať so žiakmi vo večerných hodinách ako pedagogický dozor. Žiaci si po fyzickej námahe na svahu, mohli užiť diskotéku, porozprávať sa a podeliť sa o zážitky.

DSC_0521.JPG

Fotogaléria

Vedúci lyžiarskeho výcviku, Mgr. Ľuboš Volček

***
 

Ľadové kráľovstvo

V pondelok 30. januára 2017 žiaci 2.- 6. ročníka našej školy vytvárali zo snehu v súťaži Ľadové kráľovstvo rôzne postavy, zvieratká, stavby. Súťažili triedne kolektívy i jednotlivci.
A kto vyhral? Vyhrali všetci, lebo dokázali vytvoriť nádherné diela zo snehu. Všetky zúčastnené triedy boli odmenené diplomom a spoločenskou hrou. Tešíme sa o rok na pokračovanie súťaže.

Fotogaléria

Mgr. Róbert Repka, Mgr. Katarína Resutíková


***

Vzdelávací projekt na podporu zdravia

Naša škola sa zapojila do projektu Džúsy a pyré - v Smart forme. Vzdelávací projekt má za úlohu naučiť deti zaujať správny postoj k stravovaniu, ktorý by mal byť následne upevnený rodičmi v domácom prostredí. Práve ten sa môže v budúcnosti odraziť na zdraví a na vývoji správnych stravovacích návykov. Projekt nepodporuje žiadne značky a jeho účasť je zadarmo. Je určený žiakom 1.-3. ročníka ale zapojiť sa môžu všetci učitelia a žiaci školy. Všetky potrebné informácie najdete na webovej stránke projektu sk.dzusyapyre.eu/o-projekte-2.

Každá trieda, ktorá sa zúčastní projektu a zrealizuje jeho ciele, sa bude môcť zúčastniť Umeleckej súťaže.
Je možné vyhrať atraktívne ceny pre školy, žiakov víťazných tried a ich koordinujúcich učiteľov. Držíme  palce všetkým zapojeným triedam. Tešíme sa na výstupy z projektu 31.mája 2017. 

IMG_20161219_110758.jpg

Mgr. Mária Čierna, Mgr. Mariana Stopjaková

***

Žiakom 9.B triedy na našej obci záleží

V rámci vzdelávacieho programu – VIAC AKO PENIAZE, žiaci 9.B triedy 1.2.2017 navštívili Obecný úrad Oravské Veselé, aby starostovi obce Ing. Albínovi Maslaňákovi osobne odovzdali nápady, žiadosti, ktoré majú prispieť k zlepšeniu života v obci. Žiaci žiadali napr. o výmenu nefunkčnej neónky, prepojenie priekopy, o vybudovanie cyklotrasy, o príspevok na vydanie knihy, o vytvorenie časovej schránky, o rekonštrukciu autobusovej zástavky, ..... Pre žiakov bolo pripravené občerstvenie, po prednesení žiadosti prebehla diskusia.
V závere pán starosta poďakoval žiakom za prínosné nápady vo forme žiadosti alebo projektov, žiakom prisľúbil aj písomné vyjadrenie ku každej žiadosti do 30 dní.
Ďakujeme p. starostovi za čas, ktorý venoval žiakom 9.B triedy, cítili sme sa príjemne a veríme že takéto stretnutie nebolo posledné.

0fg.jpg


koordinátor finančnej gramotnosti – Mgr. Zuzana Krúpová

***

Okresné kolo v basketbale

stiahnu__.jpg

Dňa 20.01.2017 sa konalo v Námestove okresné kolo v basketbale starších žiakov. Naši žiaci získali pekné tretie miesto. Blahoželáme!

Hráči: Stanislav Stopjak, Patrik Šefčík, Mário Kumor, Richard Madleňák, Tomáš Vojtas, Eliáš Kurek, René Briš, Patrik Štrauz, Rastislav Ganobčík

***

Olympiáda z Anglického jazyka 

english2.jpg

Dňa 17.01.2017 sa konalo Okresné kolo Olympiády z Anglického jazyka. Našu školu reprezentoval Richard Svajčík z 9.B triedy, ktorý skončil na peknom 4. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za zodpovedný prístup pri príprave !

***

Výsledky Testovania 5 -2016

Priemerná úspešnosť školy:

Testovanie 5 SJL - úspešnosť: 67,4%

Testovanie 5 MAT - úspešnosť: 66,2%


Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer:

Testovanie 5 SJL - úspešnosť: 63,1%

Testovanie 5 MAT - úspešnosť: 62,3% 

***

Mladý záchranár

Čítaj časopis Mladý záchranár, zapoj sa do súťaží a vyhraj!

Časopis Mladý záchranár je štvrťročné periodikum, ktoré na 20 stranách poskytuje základy záchranárstva, kde sa zaujímavou formou deťom sprístupňujú informácie o tom, ako sa správať v krízových situáciách. Okrem čítania poučných informácií sa žiaci môžu zapojiť aj do rôznych súťaží. Tak ako urobila naša žiacka Tamarka Vojtkuľáková zo 4. B. triedy, ktorá po vylúštení tajničky odoslanej na adresu uvedenú v časopise získala pekné ceny – lyžiarsku prilbu a zľavu na lyžiarky vlek. Víťazke gratulujeme a prajeme veľa šťastných nalyžovaných kilometrov.

012mz.jpg

Mgr. Mariana Stopjaková

***

Vianočná slávnosť

Posledný školský deň v roku 2016 sme ukončili vianočnou slávnosťou, ktorá sa niesla v príjmnej atmosfére. Všetci žiaci si pripravili vianočné pásmo, ktorým nám pripomenuli prichádzajúce sviatky lásky pokoja a štedrosti. 

DSC_0312.jpg

Fotogaléria

Prajeme všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov. 

***

Beseda s pánom Starostom

V rámci vzdelávacieho programu VIAC AKO PENIAZE, žiaci 9.ročníka pozvali starostu našej obce Ing. Albína Maslaňáka do priestorov základnej školy, aby mohli diskutovať na tému: „ Ako sa tvorí a čo obsahuje rozpočet našej obce? „

Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí, napr.

• čo všetko je súčasťou rozpočtu obce
• kto schvaľuje rozpočet obce
• príjmy a výdavky našej obce v konkrétnych číslach
• cenu 1 m vody, od čoho závisí táto cena
• výšku poplatku za komunálny odpad v našej obci
• zámery a ciele, ktoré sa plánujú v našej obci v nasledujúcich rokoch zrealizovať.

Ďakujeme p. starostovi za čas, ktorý venoval našim žiakom, veríme že aj vďaka týmto informáciam budú naši žiaci finančne gramotnejší a budú sa viac zaujímať aj o život v našej obci. Na záver besedy p. starosta vyzval žiakov, aby sa pokúsili vytvoriť projekty, ktoré by zlepšili-spríjemnili život v našej obci. Žiaci výzvu prijali, v januári 2017 chcú tieto projekty odniesť osobne na Obecný úrad.


Mgr. Zuzana Krúpová
koordinátor FG

***
 

Školský časopis

V sekcii školský časopis si možete prečítať nové číslo našho školského časopisu -Veselík.

***

Olympiáda z Anglického jazyka

Dňa 8.12.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Vybraní žiaci mali možnosť otestovať svoje vedomosti z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, počúvania a čítania. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Úspešným riešiteľom a postupujúcim na okresné kolo je žiak Richard Svajčík z 9. B. Výhercovi gratulujeme a ostatným želáme veľa úspechov v budúcom školskom roku.

1anj.jpg

Mgr. Jana Lietavcová, Mgr. Mariana Stopjaková

***

Pytagoriáda - školské kolo

Dňa 7. - 8.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže pre žiakov 3.- 8. ročníka pod názvom Pytagoriáda. Uvádzame výsledky úspešnosti žiakov 3. – 8.ročníka

Prehľad úspešných riešiteľov školského kola pytagoriády:

3.ročník                                                          4.ročník
1. Peter Miškovčík                                        1. Tatiana Kocúrová

5.ročník                                                           6.ročník 
1. Matej Grebáč                                             1. Samuel Holeša
2. Sofia Namislovská
3. Petra Kinierová
4. Simona Jurčáková

7.ročník                                                             8.ročník
1. Jakub Holubjak                                          1. Jakub Kocúr
 

Úspešní riešitelia postupujú do obvodového kola. Srdečné blahoželáme!

Ing. Marián Beňadik

***

Oslava Mikuláša

Každoročne presne v ten istý deň – 6. decembra prináša Mikuláš  radosť a pocit očakávania.  V našej škole sme privítali Mikuláša v utorok 6.12.2016.

Odkaz sv. Mikuláša je jednoduchý- zjednodušovať svoj život a zvyšovať vnímavosť pre iných. Skúsme sa stať ochotnými a s otvoreným srdcom ísť v ústrety druhým. Každý z nás môže vypočuť a podporiť hoci len jediného človeka. Takže je čas nielen vyčistiť si čižmy a postaviť ich do obloka, ale vyupratovať si svoje vnútro a vpustiť tam trochu človečiny a lásky.

Ďakujeme Mikulášovi za pekné darčeky.

DSC_0231.JPG

***

Červená stužka


Červená stužka - medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi.
Aj tento rok sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.
Tvorivé aktivity organizované k 1. decembru 2016:
• O zákernej chorobe AIDS, ktorú spôsobuje vírus HIV, o spôsobe prenosu a odkaz z Nomsy, z Centra pre zomierajúcich na AIDS v JAR, sme všetkých informovali v školskom rozhlase.
• Vytvorili sme informačnú nástenku s touto tematikou na viditeľnom mieste pre žiakov, rodičov a zamestnancov.
• Obľúbenou aktivitou našich detí je už tradične výtvarná súťaž pohľadnica „Červené stužky“. Do súťaže sa zapojili žiaci ôsmeho ročníka. Tri najkrajšie pohľadnice sme zaslali na Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.
Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek 1. decembra 2016. Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, vytvorili žiaci siedmeho ročníka.

012s.jpg

Mgr. Eva Kšenzuláková
koordinátor DP

***

Verní tradíciám – výroba adventných vencov

V dňoch 22. a 23. novembra 2016 žiaci 6. A a 9. A triedy sa v rámci triednických hodín pustili do výroby adventných vencov. Dievčatá 9. ročníka už po niekoľkýkrát, ale žiaci 6. ročníka po prvýkrát. Začali s jedľovými vetvičkami, ktoré prácne prikladali k slamenému venčeku a pripevňovali drôtikom, tak aby im vznikla súvislá vrstva. Boli nadšení, ako im to pod rukami rástlo, Postupne si pridali stuhy, ozdoby rôzneho druhu, sušené ovocie, škoricu a nakoniec sviečky. Pracovali aj s lepiacimi pištoľami a nejeden prst zostal popálený.
Hotové vence boli vystavené pri vchode do školy. Žiaci celej školy hlasovali o najkrajší venček. Tešili sa z krásnej výzdoby, ale aj z možností rozhodnúť, kto bude za svoju aktivitu a tvorivosť odmenený.


Žiaci rozhodli o prvých troch miestach takto:


1. cena Peťka Kvasničáková 6. A – 160 hlasov
2. cena Patrícia Šimurdová 6. A – 54 hlasov
Sára Mikušiaková 9. A – 54 hlasov
3. cena Aneta Jankolová 6. A – 41 hlasov


Práce vyhodnotili a ceny odovzdali, za prítomnosti p. zástupkyne Márie Čiernej, pani učiteľka Magdaléna Maslaňáková a pani učiteľka Danka Hutková.
Žiaci touto aktivitou prejavili svoj vzťah k vytvoreniu niečoho pekného, svoju tvorivosť, chuť niečo robiť a zachovať tradície.

DSC_0100.JPG

Ing. Magdaléna Maslaňáková

***

Fyzika nás baví

Žiaci 6.A triedy si pripravili prezentáciu svojich projektov pre mladších spolužiakov, na tému „Vlastností tekutín“. V mnohých povolaniach je súčasťou práce ľudí vypracúvanie projektov. Na vyhotovenie projektu musí mať človek vedomosti z odboru, o aký projekt ide, ako aj skúsenosti s jeho tvorbou, ktoré treba získať prácou. Cieľom nášho školského projektu bolo získanie skúseností s takouto prácou a overenie, ako vieme vedomostí o vlastnostiach tekutín využiť. V neposlednom rade žiaci 6.A zažili aj radosť z toho, že projekt zvládli urobiť a mohli ho predstaviť mladším spolužiakom, ktorí im počas prezentovania nadšene tlieskali.

Fotogaléria

IMG_0461.JPG

Mgr. Zuzana Krúpová

***

Náboj Junior

Dňa 25.11.2016 prebiehal 5.ročník Náboja Junior, na Slovensku sa zapojilo do tejto súťaže 27 miest a v Českej republike 16 miest.. Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa ZŠ a žiakov nižšieho stupňa viacročných gymnázií. Celá súťaž trvala presne 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac úloh (z matematiky a z fyziky), bez použitia kalkulačky.
V tejto súťaži nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú tiež istú dávku invencie a dôvtipu. Úspech nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci.
Žiaci z našej školy- Tibor Hablák 8.A , Filip Gočal 8.A, Adam Krúpa 9.B, Richard Svajčík 9.B tvorili jeden z 11 tímov v Námestove a prerátali sa ku krásnemu 4. miestu.

Vyhodnotenie

Cieľom tejto súťaže je ukázať, že matematika a fyzika sú zaujímavé prírodné vedy s množstvom výziev a príležitostí pre každého žiaka. Gratulujeme a tešíme sa na 6.ročník tejto súťaže.

Mgr. Zuzana Krúpová

***

Talentárium

20.11. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili speváckej a tanečno – scénickej súťaže mladých talentov pod názvom TALENTÁRIUM.
V prvej kategórii sa Ivana Stopjaková z 1.B triedy umiestnila na 3. mieste.
V druhej kategórií žiačky z 5.B triedy získali dve umiestnenia. Anabela Mydlárová získala 2. miesto a Ema Kureková 3. miesto.  Blahoželáme.

vh.jpg

Pripravovali:  Mgr. Romaňáková a Mgr. Kumorová

***

Testovanie žiakov 5. ročníka 

Testovanie 5-2016 sa uskutoční  v stredu 23. novembra 2016. Všetci žiaci 5. ročníka sa v deň testovania dostavia do školy najneskôr do 7.45 hod.
Testovanie sa  v našej škole uskutoční v papierovej forme z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

***
 

Všetko najlepšie, pán Feldek!

Tento rok 9.októbra sa dožil náš slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek krásneho jubilea 80 rokov. V našej knižnici sme sa rozhodli osláviť tieto narodeniny veselým a tvorivým stretnutím so štvrtákmi a tretiakmi. Žiaci sa v knižnici dozvedeli niečo nové o spisovateľovi, prezreli si jeho knižky a skladali popletené básničky (Stratený zverinec, Devätoro remesiel), ktoré potom prilepili na blahoprajný plagát a urobili peknú koláž. Pridali tam aj svoje vlastné básne. Tento plagát teraz putuje domov k pánovi Feldekovi, aby videl, že naše deti poznajú jeho tvorbu, ďakujú mu za jeho veselé básničky a rozprávky a vážia si, že ich píše pre nás.
„Drahý pán Feldek, blahoželáme a ďakujeme! Možno aj niektorí z našich žiakov sa vydá Vašou cestou a stane sa spisovateľom pre deti.“

Fotogaléria

1fe.jpg


Pripravili:  Mgr. E.Kureková, Mgr. G. Klusová, Mgr. Z.Kumorová

***
 

Šatňové skrinky

Milí žiaci!

Od pondelka máme nové a pekné šatne. Prinášame pre Vás pár dôležitých informácií ohľadom skriniek.


Na skrinky nenalepujte žiadne obrázky a nepíšte na ne. (Na konci školského roka každý žiak odovzdá skrinku v takom stave, ako ju prebral.)
Udržiavajte ich v čistote, nenechávajte v nich jedlo.
Skrinky neslúžia na odkladanie kníh, zošitov alebo tašiek. Každý si pomôcky nosí domov. 

Mysli na to, že skrinky sú majetkom školy a majú slúžiť viac rokov. Preto sa o skrinky staraj a udržuj ich v poriadku.

Neposkytujte kód na otvorenie skrinky inej osobe. Len tak zamedzíš zbytočnej krádeži alebo znehodnoteniu veci v skrinke.
Pre prípad potreby je centrálny kľúčik na odomknutie všetkých skriniek u pána školníka.

 P1080315.JPG

*** 

Šarkaniáda 2016

V mesiaci október žiaci 1.-4.ročníka súťažili so svojimi šarkanmi. Celkom sa súťaže zúčastnilo 43 žiakov. Kto bol úspešný? Všetci. Tu sú výsledky tých najlepších:

Fotogaléria

1. kategória: lietajúce šarkany /8 súťažiacich/
1. miesto: Róbert Švec 2.a
2. miesto: Michal Chromek 2.c
3. miesto: Adam Pisarčík 2.a
4. miesto: Júlia Resutíková, 2.a, Alica Pisarčíková,2a, Raul Ganobčík 2.b

2. kategória: nelietajúce šarkany /35 súťažiacich/
1. miesto: Šimon Janotka 1.b
2. miesto: Ivana Stopjaková 1.b
3. miesto: Nikola Mazuráková 1.b
4. miesto: Vanessa Kureková 2.b, Ivana Marková 2.c
Vyhodnotenie sa uskutočnilo 11.novembra 2016. Šarkany budú vystavené pri vstupe do školy.


***

Pasovanie piatakov

Žiaci ôsmeho ročníka pripravili pre žiakov piateho ročníka privítanie na druhý stupeň- Pasovačku 2016. Všetci boli oboznámení s desiatimi pravidlami, ktoré majú dodržiavať a svoj súhlas potvrdili odtlačkom prsta a slávnostnou prísahou.

14p.jpg

Mgr. Róber Repka

***

 

Čitateľská dielňa

Deň školských knižníc si žiaci 5.B pripomenuli čitateľskou dielňou. Každý si priniesol knihu, ktorú má rád a pred všetkými prečítal z nej úryvok. Okrem rozprávkových kníh si priniesli rôzne encyklopédie, dobrodružné knihy. Od začiatku školského roka už prečítali knihu Jano a Prázdniny so strýcom Rafaelom. Ďalšie pekné stretnutie s knihami je naplánované po Vianociach.

78_1.jpg

Mgr. Róbert Repka

***

Jesenná dekorácia

Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnila súťaž o najkrajšiu jesennú dekoráciu. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri výbere najkrajších prác. Tie boli odmenené peknými cenami.
Víťazom blahoželáme!


1jp.jpg

Mgr. Margita Romaňáková, Mgr. Ida Balcerčíková

***

Úcta k starším


MESIAC OKTÓBER by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Aby to tak bolo, musíme tieto hodnoty vštepovať do srdiečok už od útleho detstva.
Z tejto príležitosti si deti z 2.C (v pondelok 24.10.2016) a 3.B (v stredu 26.10.2016) pripravili kultúrny program pre svojich starých rodičov, aby im takýmto netradičným spôsobom poďakovali za ich lásku, trpezlivosť a dobrotu, ktorú im dennodenne preukazujú. Pre svojich starkých si pripravili pesničky, básničky, tančeky, krátku humornú scénku, ale aj vlastnoručne vyrobené darčeky. Na záver sa aj starí rodičia na chvíľu vrátili do školských čias, deti si totiž pre nich pripravili hádanky ako aj zábavné labyrinty. Slzy a dojatie v tvárach starkých, či vrúcne objatie, bolo pre deti najväčšou odmenou. Ďakujeme!


"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

 

DSC_0016.JPG

Fotogaléria

Mgr. Katarína Resutíková

***

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 3.11.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v slovenskom jazyku. V tejto náročnej súťaži si deviataci zmerali vedomostné, čitateľské a rečnícke schopnosti v 3 kolách: vedomostný test zameraný na čítanie s porozumením, transformácia textu , čiže premena jedného slohového útvaru na iný útvar a v treťom kole žiaci predniesli rétorický prejav. Za všetky tri časti súťažiaci získavali body a tieto umiestnenia:

1. miesto: Zuzana Lietavcová 9.A
2. miesto Žofia Bedleková 9.B
3. miesto Richard Svajčík 9.B

Cena poroty: Janka Kureková 9.B

Najúspešnejším blahoželáme a víťazku posielame do okresného kola, kde bude 15. novembra reprezentovať našu školu.

Fotografia0436.jpg

Mgr. E.Kureková, Mgr. R.Repka

***
 

Majstrovstvá okresu v malom futbale starších žiačok ZŠ

Dňa 27. 10. 2016 sa konali Majstrovstvá okresu v malom futbale starších žiačok ZŠ – Jednota Cup na umelej tráve pri CVČ Maják Námestovo. Naše  žiačky získali  pekné tretie miesto. Blahoželáme!

Hráčky: Lucia Pjonteková, Erika Murínová, Erika Kumorová, Barbora Chromeková, Ester Resutíková, Nikola Holubová, Aneta Pisarčíková, Sabina Kureková, Simona Kormančíková, Janka Kureková

Mgr. Michal Kumor

*** 

Atletický štvorboj - Okresné kolo

Mladší žiaci:

1. miesto – Ján Sameliak, Jozef Stopjak, Jakub Šubjak, Jakub Holubjak, Marek Hruboš

Jednotlivci:

2. miesto - Marek Hruboš
3. Miesto - Jozef Stopjak

Blahoželáme!


  Mgr. Michal Kumor

***

Dopravná výchova 

S príchodom jesene nastalo sychravé počasie a ráno ideme do školy po tme. Mnohí idú pešo. Z hľadiska bezpečnosti na cestách je nutné, aby nás všetkých šoféri videli, aby nedošlo k úrazu alebo k usmrteniu. Preto všetkých vyzývame, aby nezabúdali na reflexné prvky na oblečení, prípadne ruksaku, bicykli. Aj refelxný pásik môže zachrániť ľudský život. Nezabudnite!

Dobré rady pre lepšiu bezpečnosť:

Používajte reflexné, aby ste boli dobre viditeľní.
Reflexné predmety (nášivky, nálepky a pod.) umiestnite na svoj odev - najlepšie na konce rukávov, v blízkosti kolien a v úrovni pása.
Deťom zaobstarajte oblečenie, školské tašky, vaky, obuv, ktoré sú vybavené reflexnými materiálmi alebo im ich doplňte o fluoreskujúce bezpečnostné prvky.

reflexne_prvky_sevt.jpg
 

Správne prechádzanie cez cestu:

Pred prechádzaním cez cestu treba vždy zastaviť a sústrediť sa na dopravnú situáciu okolo.
Na cestu možno vstúpiť po pozornom rozhliadnutí. Najmenej dvakrát pozri doľava a doprava!
Cez cestu sa prechádza plynulo krokom, nie behom.
Počas prechádzania cez cestu sa treba ešte raz pozrieť vľavo a vpravo, či neprichádza nejaký dopravný prostriedok.
Cez cestu sa prechádza vždy priamo a kolmo.

Chodec v cestnej premávke

Chodcom je každý účastník cestnej premávky, ktorý sa pohybuje pešo. Je ním aj osoba, ktorá niečo ťahá alebo tlačí, no šírka nepresahuje 60 cm, osoba, ktorá sa pohybuje napr. na kolieskových korčuliach, ktorá tlačí bicykel, alebo vedie psa.
Chodci, ako i všetci účastníci cestnej premávky, musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Chodci chodia po chodníkoch.

Ak nie je chodník súčasťou cesty, platí pravidlo CHODCI, CHOĎTE VĽAVO!

Po chodníku sa chodí vpravo, malé deti chodia po vzdialenejšom okraji od cesty, je to bezpečnejšie. Pred prechádzaním cez cestu stojí chodec aspoň jeden a pol kroka od okraja cesty.
 

***

Týždeň zdravej výživy 2016

Zdravie je jednou z najdôležitejších vecí v živote človeka. Možno si to mnohí neuvedomujú, ale do veľkej miery ho majú vo vlastných rukách a to tým, čo konzumujú. Naša škola sa preto rozhodla zorganizovať pri príležitosti Dňa zdravej výživy tematický týždeň. V pondelok 10.10.2016 si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu o tom, prečo a ako je dôležitá správna strava, a ako sa správne stravovať.
Žiaci sa počas tohto týždňa venovali rôznym aktivitám. Zapojili do internetovej súťaže „Hravo ži zdravo“, skúmali zloženie svojich obľúbených potravín, vytvárali rôzne projekty a nástenky. Pre deviatakov bola pripravená prednášku o poruchách príjmu potravy. Piataci a šiestaci si zaskákali švihadlový maratón. Žiaci prvého stupňa vyžili na hodinách tematické pracovné listy a spolu s pani učiteľkami si vyrábali zdravé špízy a šaláty. Vo štvrtok mali deti občerstvenie v podobe detskej výživy, ktorú pripravili žiaci 7.B triedy.
Súčasťou tohto týždňa bola aj výstavka rôznych postavičiek z ovocia a zeleniny, ktorú pripravili žiaci prvého stupňa. Za príspevok na občerstevenie ďakujeme ZRPŠ.

Fotogaléria

14694687_10207971178533462_201713058_n.jpg

Mgr. Eva Kšenzuláková
Koordinátor DP
 

Cestovanie krajinami sveta


Po minuloročnom putovaní po Indii nastal čas navštíviť ďalšiu krajinu sveta. Aspoň prostredníctvom filmu, fotografií a zaujímavého rozprávania. 12.októbra 2016 sa 45 žiakov 8. a 9. ročníka zúčastnilo vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. V programe s názvom
„ Peru – štyri strany sveta“ sa snažili moderátori a cestovatelia priblížiť tento zaujímavý región.
Priehradný múr bol ďalšou zastávkou. V jeho útrobách sa účastníci exkurzie dozvedeli viac o výstavbe tohto vodného diela a jeho význame.
Už teraz sa môžeme tešiť na nasledujúci rok, kde sa dozvieme viac o ázijskej krajine Vietnam.

Fotogaléria

Mgr. Róbert Repka, Mgr. Božena Sirotiarová

***
 

Výnimočný športovec v našej škole

Dňa 4.10.2016  sme na pôde našej školy privítali  Majstra sveta, Olympijského víťaza a kandidáta na atléta Európy  MATEJA TÓTHA. 

Fotogaléria

01.jpg

Toto výnimočné stretnutie sa nieslo v príjemnej uvoľnenej atmosfére. Celú akciu moderoval Jaroslav Zápala - moderátor hlavných správ v TV Markíza. Matej nám prerozprával jeho cestu k víťazstvu. Potom odpovedal  na otázky, ktoré si pripravili žiaci. Matej im na všetky s radosťou odpovedal. Deti sa dozvedeli veľa nových informácií. Boli ním očarení a dúfajme, že si z neho budú brať príklad a budú rovnako dôsledne pristupovať ku všetkému.

     Celá škola tlieskala a kričala Matejovi   ĎAKUJEME!

Po besede nasledovala autogramiáda a fotografovanie. Matejovi veľmi pekne ĎAKUJEME za milú návštevu našej školy a prajeme veľa ďalších úspechov v živote a v športe.

Tento výnimočný Športovec, milý, skromný Človek začínal ako žiak, ktorý nevynikal v žiadnej disciplíne a väčšinou bol len do počtu, do štafety alebo na disciplínu kde bolo menej detí, aby bodoval do družstva. Neskôr sa ho tréner rozhodol dať na chôdzu, nech vyskúša. Nevyzeralo to veľmi nádejne, ale Matej svojou ctižiadostivosťou, poctivosťou, disciplínou tvrdo trénoval, prešiel k špecializovanému trénerovi na chôdzu. Každý jeden tréning sa trápil, bojoval sám so sebou, tvrdo na sebe pracoval a pomaly sa začal umiestňovať na pretekoch. Začal vyhrávať Majstrovstvá Slovenska a rozhodol sa, že práve toto je jeho cesta, ktorou sa chce vydať a na ktorej kráča doteraz. Upravil si jedálniček, chodí na sústredenia po celom svete a poctivo na sebe pracuje každý jeden deň. Vo svojich 33 rokoch stihol dosiahnuť veľa a to nielen v oblasti športu. Vyštudoval žurnalistku na vysokej škole v Nitre a ako sám tvrdí : „Všetko sa dá zvládnuť, len musí byť poriadna sebadisciplína.“

Stretnutie s Matejom Tóthom  nám zostane navždy v pamäti.

ĎAKUJEME!

mttt.jpg

Ďakujeme Ing. Danielovi Pastorekovi a Mgr. Márii Bedlekovej za spoluprácu pri organizovaní tejto úžasnej akcie.

*** 

 Noc výskumníkov

Máte radi vedu a radi skúmate, bádate a robíte vydarené pokusy? Aj žiaci našej školy milujú bádanie, a preto si 29.-30.septembra urobili výlet do Badína, malebnej dedinky v okrese Banská Bystrica. Strávili tam spolu s deťmi z Badína Noc výskumníkov. Program bol veľmi pestrý a prekvapivý. Na začiatku stretnutia tam naši žiaci predviedli divadielko o vynálezcovi Edisonovi, potom sa deti zapojili do rôznych chemických pokusov, súťaží a tvorivých aktivít na stanovištiach, kde si vyrobili napr. kaleidoskop, autíčko na vzduchový pohon, 3D okuliare, vlastné meradlo. Zistili, ako fungujú optické káble pri prenose internetu, založili si študentský účet vo vybranej banke a dozvedeli sa viac o flóre tohto regiónu. Úlohou žiakov na stanovištiach bolo zbierať indície, ktoré potom viedli k vylúšteniu tajničky, ktoré znelo VEDA NÁS BAVÍ. Žiačky tunajšej školy si pripravili prekvapujúcu bublinovú šou a šou s chemickými pokusmi. Na záver prvého dňa si vyskúšali zdatnosť a tímovosť v súťažiach v športovej hale. Druhý deň sa začal exkurziou v Badínskom pralese, ktorý je na Slovensku unikátom. Ďalej žiaci navštívili výstavu drobnochovateľov a vyskúšali si, ako sa dá vyučovať v Záhrade, ktorá učí a ktorá sa nachádza v areáli ZŠ Badín. Oddychový domček, zvonkohra, záhradný telefón, domček pre hmyz, to všetko je tam vyrobené z prírodných materiálov. Poslednou vydarenou bodkou bola návšteva interaktívnej vedeckej výstavy v B.Bystrici. V mene žiakov našej školy ďakujeme učiteľom a žiakom ZŠ Badín za zážitky aj nové skúsenosti a tešíme sa ďalšie podobné podujatia.

Fotogaléria

nv.jpg


Mgr. E.Kureková, Mgr. Zuzana Krúpová, Mgr. Katarína Resutíková
 

***

Deň dopravnej výchovy 2016

max128x128trsemafor_0.jpg

Dňa 30. septembra 2016 sme na našej škole zorganizovali „Deň dopravnej výchovy“. Do akcie sa zapojili žiaci 1. – 4. ročníka našej základnej školy. Cieľom dopoludnia bolo oboznámiť a následne vyskúšať žiakov zo znalosti v oblasti dopravnej výchovy.
Žiaci museli postupne prejsť 4 stanovišťa :
1. „S Martinom na ceste“, kde bol chlapec Martin účastník cestnej premávky ako chodec a žiaci postupne riešili dopravné situácie ( ako musí bezpečne prejsť cez priechod pre chodcov, ako prejde cez cestu, keď vystúpi z autobusu, ako prejde bezpečne cez železničné priecestia, chôdza po chodníku, atď.)
Na záver sa žiaci zahrali pexeso s dopravnými značkami cez interaktívnu tabuľu.
2. Základné dopravné značky – žiaci boli oboznámení so základnými dopravnými značkami, po skupinkách poskladali rozstrihanú dopravnú značku na rýchlosť a na záver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch
3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala jazda po cestách, kde museli dodržiavať dopravné značky a predpisy pod dohľadom učiteľa
4. Jazda zručnosti na kolobežke – žiaci mali možnosť ukázať, ako zvládajú jazdu na kolobežke – odvážni slalom, ostatní len jazdu, súťažili v trojiciach.

Žiaci boli po akcii nadšení a pýtali sa, kedy ešte takýto deň zorganizujeme opäť.

5dv.jpg

Mgr. Darina Škarbová
Koordinátor DV

***

Burza stredných škôl

Dňa 5. 10. 2016 v čase 14,00 hod. – 17,00 hod. sa v Námestove na Hviezdoslavovom námestí uskutoční „Burza stredných škôl“. Burza je určená predovšetkým žiakom deviatych ročníkov a ich rodičom. Môžu tu získať kvalifikované informácie o štúdiu, študijných a učebných odboroch, ubytovaní, stravovaní, mimoškolských aktivitách na rôznych typoch stredných škôl.

informácie o naplnenosti stredných škôl sú na stránke www.svs.edu.sk

Božena Sirotiarová
Výchovný  poradca

***

Jesenné účelové cvičenie

V súlade s plánom práce školy sa piatok 23.9.2016 uskutoční  Jesenné účelové cvičenie - teoretická príprava pre žiakov 2.stupňa ZŠ.

Žiaci budú končiť 4. vyučovacou hodinou.

Učivo" Ochrana života a zdravia" realizujeme v našej škole prostredníctvom účelových cvičení na 2.stupni (v septembri a júni) a didaktických hier na 1.stupni (v júni). V teoretickej i praktickej časti účelového cvičenia žiaci poznávajú opatrenia a činnosti pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí- požiaroch, dopravných nehodách, povodniach...
Na záver deväťročného štúdia na základnej škole by mali žiaci teoreticky a prakticky ovládať vybrané úlohy:
- z tematiky riešenia mimoriadnych situácií - civilná ochrana;
- zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc;
- vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe, pobyte a prežití v prírode.

 

***

Informácia o zbere 

odpad1.jpg

Naša škola sa aj tento rok bude podieľať na zbere rôznych recyklovateľných surovín. Všetci, ktorí sa do zberu zapoja budú odmenení. Najdôležitejšími odmenami budú čistejšie životné prostredie a ušetrená energia. Nezabúdajme, že ak chránime planétu, chránime tak aj seba.
Všetky zberné suroviny je nutné označiť menom žiaka, odvážiť a odovzdať pri vchode do školy.

                     Tetrapaky nosiť opláchnuté. Olej vliať do plastovej flaše.

Termíny:

Tetrapaky – každý pondelok od 7.00 – 7.30
Papier – každý prvý pondelok od 7.00 – 7.30
Prepálený olej – priebežne
Baterky - priebežne

 

Mgr. Mariana Stopjaková
Koordinátor ENV

***

Finančná Gramotnosť - "Ja a peniaze" - "Viac ako peniaze"

123456.jpg

V školskom roku 2016/2017  naša škola zapojila do programu Ja a Peniaze žiakov 2.C a 3.B. Žiaci sa prostredníctvom ústrednej postavy Filipa a jeho rodiny oboznámia s finančnou gramotnosťou. Filipove príhody vychádzajú z reálnych situácií a pútavou formou tak naučia žiakov aj to, prečo bez práce nie sú koláče a prečo peniaze nerastú na stromoch. Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. 

Cieľom programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Naša škola zapojila do tohto programu žiakov 9.A a 9.B. Vzdelávací program je rozdelený do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká.


Mgr.Zuzana Krúpová
Mgr.Katarína Resutíková
Mgr.Margita Maslaňáková

***
 

Informácie o dopravnej výchove

what_did_you_do_yesterday_song.gif

Spoločnosť LIDL v spolupráci s Ministerstvom školstva SR pripravili pre žiakov 2. a 3. ročníka základnej školy projekt: ,, Kamil a Emil na cestách“. Cieľom je hravou formou zvýšiť informovanosť detí o možných rizikách v doprave a prispieť k zníženiu úrazov detí na cestách.
K danému projektu žiaci dostanú aj pracovný zošit.
Ďalším zaujímavým projektom je "Do školy na bicykli". Počas školského roka budú dve úrovne:
Žiak, ktorý bude denne chodiť na bicykli môže použiť ,,Kartu Petra Sagana“. Túto si bude môcť stiahnuť z internetu a použiť ju vo vyučované na vynulovanie zlej známky, prípadne iného neúspechu, ale nie denne.
Škola pripraví zaujímavé podujatie o dopravnej výchove- akcia bude zdokumentovaná a vyhodnotená. Bude možné za danú škola hlasovať aj cez internet.
Súťaž ,, Bezpečne na bicykli“ je pre žiakov od 10 rokov, ktorí budú za seba i za školu súťažiť v 3D hre na internetovej stránke www.3Dnabicykli.sk. Cieľom je bezchybná jazda. Po odohratí a úspešnom ukončení hry sa bude môcť zaregistrovať daným prihlasovacím kódom školy. Hrá sa za seba i za školu.
Dňa 30.septembra 2016 bude na našej škole ,,Dopoludnie s dopravnou výchovou“. Kde budú žiaci v rôznych aktivitách plniť úlohy z dopravnej výchovy.

Mgr. Darina Škarbová
koordinátor DV

***

 

Knižnica Veselá Sovička

zvon.jpg

Školská knižnica bude otvorená:

PONDELOK - od 12.00 do 14.00

STREDA - od 11.30 do 13.30  

 

***

Organizácia školského vyučovania

hod.jpg

1. vyučovacia hodina: 7:30 - 8:15

2. vyučovacia hodina: 8:25 - 9:10

  3. vyučovacia hodina: 9:25 - 10:10

    4. vyučovacia hodina: 10:20 - 11:05

    5. vyučovacia hodina: 11:10 - 11:55

     6. vyučovacia hodina: 12:05 - 12:50