Budova školy
Budova školy

Verní tradíciám - otvorení Európe

Deň dopravnej výchovy

V piatok 30. septembra 2016  sa v našej škole uskutoční Deň dopravnej výchovy pre žiakov prvého stupňa. 

Žiaci budú končiť 4. vyučovacou hodinou.

max128x128trsemafor_0.jpg

***

Burza stredných škôl

Dňa 5. 10. 2016 v čase 14,00 hod. – 17,00 hod. sa v Námestove na Hviezdoslavovom námestí uskutoční „Burza stredných škôl“. Burza je určená predovšetkým žiakom deviatych ročníkov a ich rodičom. Môžu tu získať kvalifikované informácie o štúdiu, študijných a učebných odboroch, ubytovaní, stravovaní, mimoškolských aktivitách na rôznych typoch stredných škôl.

informácie o naplnenosti stredných škôl sú na stránke www.svs.edu.sk

Božena Sirotiarová
Výchovný  poradca

***

Jesenné účelové cvičenie

V súlade s plánom práce školy sa piatok 23.9.2016 uskutoční  Jesenné účelové cvičenie - teoretická príprava pre žiakov 2.stupňa ZŠ.

Žiaci budú končiť 4. vyučovacou hodinou.

Učivo" Ochrana života a zdravia" realizujeme v našej škole prostredníctvom účelových cvičení na 2.stupni (v septembri a júni) a didaktických hier na 1.stupni (v júni). V teoretickej i praktickej časti účelového cvičenia žiaci poznávajú opatrenia a činnosti pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí- požiaroch, dopravných nehodách, povodniach...
Na záver deväťročného štúdia na základnej škole by mali žiaci teoreticky a prakticky ovládať vybrané úlohy:
- z tematiky riešenia mimoriadnych situácií - civilná ochrana;
- zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc;
- vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe, pobyte a prežití v prírode.

 

***

Informácia o zbere 

odpad1.jpg

Naša škola sa aj tento rok bude podieľať na zbere rôznych recyklovateľných surovín. Všetci, ktorí sa do zberu zapoja budú odmenení. Najdôležitejšími odmenami budú čistejšie životné prostredie a ušetrená energia. Nezabúdajme, že ak chránime planétu, chránime tak aj seba.
Všetky zberné suroviny je nutné označiť menom žiaka, odvážiť a odovzdať pri vchode do školy.

                     Tetrapaky nosiť opláchnuté. Olej vliať do plastovej flaše.

Termíny:

Tetrapaky – každý pondelok od 7.00 – 7.30
Papier – každý prvý pondelok od 7.00 – 7.30
Prepálený olej – priebežne
Baterky - priebežne

 

Mgr. Mariana Stopjaková
Koordinátor ENV

***

Finančná Gramotnosť - "Ja a peniaze" - "Viac ako peniaze"

123456.jpg

V školskom roku 2016/2017  naša škola zapojila do programu Ja a Peniaze žiakov 2.C a 3.B. Žiaci sa prostredníctvom ústrednej postavy Filipa a jeho rodiny oboznámia s finančnou gramotnosťou. Filipove príhody vychádzajú z reálnych situácií a pútavou formou tak naučia žiakov aj to, prečo bez práce nie sú koláče a prečo peniaze nerastú na stromoch. Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. 

Cieľom programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Naša škola zapojila do tohto programu žiakov 9.A a 9.B. Vzdelávací program je rozdelený do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká.


Mgr.Zuzana Krúpová
Mgr.Katarína Resutíková
Mgr.Margita Maslaňáková

***
 

Informácie o dopravnej výchove

what_did_you_do_yesterday_song.gif

Spoločnosť LIDL v spolupráci s Ministerstvom školstva SR pripravili pre žiakov 2. a 3. ročníka základnej školy projekt: ,, Kamil a Emil na cestách“. Cieľom je hravou formou zvýšiť informovanosť detí o možných rizikách v doprave a prispieť k zníženiu úrazov detí na cestách.
K danému projektu žiaci dostanú aj pracovný zošit.
Ďalším zaujímavým projektom je "Do školy na bicykli". Počas školského roka budú dve úrovne:
Žiak, ktorý bude denne chodiť na bicykli môže použiť ,,Kartu Petra Sagana“. Túto si bude môcť stiahnuť z internetu a použiť ju vo vyučované na vynulovanie zlej známky, prípadne iného neúspechu, ale nie denne.
Škola pripraví zaujímavé podujatie o dopravnej výchove- akcia bude zdokumentovaná a vyhodnotená. Bude možné za danú škola hlasovať aj cez internet.
Súťaž ,, Bezpečne na bicykli“ je pre žiakov od 10 rokov, ktorí budú za seba i za školu súťažiť v 3D hre na internetovej stránke www.3Dnabicykli.sk. Cieľom je bezchybná jazda. Po odohratí a úspešnom ukončení hry sa bude môcť zaregistrovať daným prihlasovacím kódom školy. Hrá sa za seba i za školu.
Dňa 30.septembra 2016 bude na našej škole ,,Dopoludnie s dopravnou výchovou“. Kde budú žiaci v rôznych aktivitách plniť úlohy z dopravnej výchovy.

Mgr. Darina Škarbová
koordinátor DV

***

 

Knižnica Veselá Sovička

zvon.jpg

Školská knižnica bude otvorená:

PONDELOK - od 12.00 do 14.00

STREDA - od 11.30 do 13.30  

 

***

Organizácia školského vyučovania

hod.jpg

1. vyučovacia hodina: 7:30 - 8:15

2. vyučovacia hodina: 8:25 - 9:10

  3. vyučovacia hodina: 9:25 - 10:10

    4. vyučovacia hodina: 10:20 - 11:05

    5. vyučovacia hodina: 11:10 - 11:55

     6. vyučovacia hodina: 12:05 - 12:50