Budova školy
Budova školy

Verní tradíciám - otvorení Európe

Koniec školského roka 2015/2016

Milí žiaci, školský rok 2015/2016 sa skončil. Všetkým Vám prajeme príjemné prázdniny plné slnka a pohody. Opäť sa stretneme 5. septembra 2016. Tešíme sa na Vás.

Učitelia a zamestnanci ZŠ

***

Rozlúčka deviatakov

Koniec školského roka je spojený s rozlúčkou deviatakov, ktorí budú pokračovať v novom školskom roku v štúdiu na stredných školách. So základnou školou sa rozlúčili záverečným večierkom a pekným programom.

Prajeme Vám úspešný štart v stredoškolskom štúdiu, nových kolektívoch a výborné študijné výsledky.

ve__iero__.jpg

Kolektív ZŠ s MŠ Oravské Veselé

***

Účelové cvičenie

Dňa 28.-29.júna 2016 sa uskutočnili účelové cvičenia, ktorých cieľom bolo precvičiť si teoretické a praktické zručnosti žiakov v oblastiach: dopravná výchova, záchrana ľudského života, športová príprava a ochrana prírody. Prvý stupeň mal špecialny program na veľkom ihrisku, o ktorom Vám viac napíšeme po prazdninách ;)

uc_2016.jpg

Fotogaléria

***

Výlet za odmenu

Dňa 28.6.2016 sa uskutočnil Výlet za odmenu pre žiakov 1.-8.ročníka, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov. Navštívili sme výstavu lega v Bialsku Biala. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne postavy, ktoré si mohli aj z lega postaviť. Všetci žiaci si odniesli veľa krásnych zážitkov, takže sa oplatilo počas roka usilovne pracovať. Ďakujeme firme Oragro a Obecnému úradu za sponzorský dar.

vz.jpg

***

„Pohni kostrou! Povedz áno športu.“

 

Milí rodičia,


dovoľte, aby sme Vás informovali o pripravovanom projekte „Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ zameraného na podporu športovania detí, do ktorého sa plánuje naša škola zapojiť na jeseň 2016. Tento projekt je pre našu školu aj Vás zadarmo a nebude znamenať žiadne dodatočné záväzky alebo povinnosti.
Cieľ projektu a harmonogram nájdete v tomto odkaze: „Pohni kostrou! Povedz áno športu.“
 

***

DEŇ OTCOV

Už roky tradične slávime Deň matiek, Deň detí, no aj otec má svoje nezastupiteľné miesto v rodine. Tretia júnová nedeľa je venovaná všetkým otcom, starým otcom, krstným otcom,...a tak sme sa v rozhodli v nedeľu 19.06.2016 pripraviť netradičný deň plný zábavy a súťaží – DEŇ OTCOV. Pre všetkých ockov si pani učiteľky a páni učitelia pripravili desať súťažných disciplín, pri ktorých si pomerali sily so svojimi deťmi, resp. vnúčatami. Všetky súťažiace tímy dostali kartičku, na ktorú museli zbierať pečiatky za absolvovanie súťaží. Po úspešnom skončení oteckovia dostali darček – pero a samozrejme nemohla chýbať ani medaila. Detičky zase dostali sladkosti a džúsy. Nakoniec nechýbal ani futbalový zápas ockov, ktorý bol veľmi napínavý.
Po vyčerpávajúcom výkone bol pre všetkých pripravený chutný guláš, buchty a štrúdle.


Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto krásnej akcii, a samozrejme rodinám za hojnú účasť. Už teraz sa tešíme na budúci rok....


„ Otcovia musia cítiť, že majú svoje významné miesto v rodine. Nie je dobré, keď majú pocit, že rodina potrebuje len peniaze, ktoré zarobia. Keď sa vyskytne možnosť prejaviť vďaku a úctu, mali by sme to využiť. “

Fotogaléria

kkk.jpg

Mgr. Katarína Resutíková

***

Živá knižnica

Živá knižnica, to sú Živé knihy, knihovníci, a knihovníčky a, samozrejme, čitatelia a čitateľky.
Vo štvrtok 9.6. 2016, deviataci našej školy mali príležitosť zúčastniť sa na tomto podujatí, "čítať" príbehy ľudí, ktorí to v živote nemali ľahké, pretože čelia mnohým predsudkom, zdravotným ťažkostiam, zlej minulosti..., no i napriek tomu bojujú a sú jasným dôkazom toho, že prekážky sú na to, aby sa prekonávali a nie na to, aby človeka zastavili. Každá Živá kniha totiž odovzdáva svojim čitateľom a čitateľkám odkaz, ktorý má pomôcť búrať predsudky a stereotypy, ktoré v nich môžu byť zakorenené…“
Osobné stretnutie na žiakov pôsobilo veľmi intenzívne a určite im pomôže v mnohých životných rozhodnutiach.

fot.jpg

Mgr. Eva Kšenzuláková

***
 

DEŇ DETÍ

Svoj sviatok žiaci našej školy každoročne slávia spoločne – súťažami a hrami. Žiaci prvého stupňa si merali sily v detskej olympiáde, na konci ktorej boli vyhlásení a odmenení tí najúspešnejší. Po športových súťažiach ich čakala na amfiteátri Sokoliarska show a nakoniec vytúžená zmrzlina a sladký darček. Starších žiakov sa pokúšal zabávať Kúzelník Wolf. Predviedol veľa zaujímavých kúskov, pri ktorých sme sa všetci pobavili. Po vystúpení sa žiaci mohli vyblázniť na hudbu ale namiesto toho mnohí z nich len sedeli a čakali, že ich bude baviť niekto iní. Škoda. Po hodinke to kúzelník Wolf zabalil a nás čakali ešte športové súťaže na piatich stanovištiach, kde si žiaci zmerali svoje sily. Bola zábava a aj sme sa veľa nasmiali. Potom už len hurá na zmrzlinu. Ďakujeme pani Sumegovej za sladkú odmenu - zmrzlinu pre všetkých žiakov aj učiteľov školy. 

Fotogaléria

DSC_1232.JPG

***

Dúha 2015/2016

Žiaci našej školy sa aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže Dúha. Žiačka 4. B triedy Daniela Pienčáková získala na celoslovenskej súťaži v II. kat. ZŠ čestné uznanie. Blahoželáme!

PIESEŇ

Melódia, ktorú spievam,
je ako vzduch, ktorý dýcham.
Pieseň veľmi pekne znie,
každý o tom predsa vie.
Noty skáču sem i tam,
očami ich naháňam.
Pri pesničke čas mi letí,
pridajte sa ku mne deti.
Zaspievajme, zatancujme,
veselo sa poihrajme.
Pri pesničke veselej
zabudneš na smutný deň.

Mgr. Margita Romaňáková

***
 

Projektové práce v cudzom jazyku

uebersetzung-englisch-deutsch_1.jpg

Dňa 18.-19.5.2016 sa uskutočnila projektová súťaž v anglickom a nemeckom jazyku. Najlepšie projekty z 3. až 6. ročníka postupujú do Okresného kola projektovej súťaže. Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za pekné odprezentovanie projektov a držíme palce v ďalšom kole.

Vyhodnotenie ANJ:

3.ročník - 1.miesto Simona Labjaková
4.ročník - 1.miesto Aneta Pisarčíková
5.ročník - 1.miesto Samuel Holeša
6.ročník - 1.miesto Sebastián Muller
Jessica Kureková a Michaela Pňačková
7.roční   - 1.miesto Martin Pňaček
8.ročník - 1.miesto Žofia Bedleková
9.ročník - 1.miesto Laura Stopjaková

Vyhodnotenie NEJ:

1.miesto Veronika Machyňáková

IMG_20160602_092158.jpg

 

Pripravili učitelia cudzích jazykov

***

Okresné kolo - Štúrov Zvolen

V piatok 13. mája sa v Námestove konalo okresné kolo súťaže v rečníckych prejavoch pod názvom Štúrov Zvolen. Žiaci sa stretli v dvoch kategóriách:
V I. kategórii sa stretli žiaci 4. až 6. ročníka – reprezentovala nás Sofia Námislovská 5. B a v druhej kategórii súťažili žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ, kde nás úspešne reprezentoval Adam Krúpa 8.B, ktorý získal 3. miesto.
Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a želáme veľa ďalších úspechov.

ak.png

Mgr. Katarína Snováková

***

Euráčik - Regionálne kolo

Dňa 20.5.2016 sa konal 2.ročník regionálneho kola matematickej súťaže EURÁČIK, ktorej sa zúčastnilo 56 detí zo ZŠ s MŠ: Oravské Veselé, Mútne, Oravská Jasenica a Babín. Pre žiakov 3.-9. ročníka bolo pripravených 20 matematických úloh, zameraných na financie, čas na riešenie úloh bol 60 minút, za každé 4 usporené minúty bol úspešným riešiteľom započítaný 1 bod.
Na dosiahnutie základnej úrovne finančnej gramotnosti človek nepotrebuje žiadne zložité vzorce finančnej matematiky. Postačí ovládať základné matematické operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a počítanie s percentami. Je však nutné vedieť tieto vedomosti správne aplikovať v praxi, čo je aj cieľom našej súťaže - EURÁČIK.
Ceny výhercom venovali a osobne odovzdali: územná riaditeľka Prvej stavebnej sporiteľne Ing. Veronika Jagelková a pán starosta Ing. Albín Maslaňák, v mene detí im ešte raz veľmi pekne ďakujeme a veríme, že naša vzájomná spolupráca bude pokračovať aj naďalej.
Vyhodnotenie súťaže bolo nasledovné:

Regionálne kolo - Euráčik

Priemerná úspešnosť súťažiacich bola 49,86%, priemerná úspešnosť súťažiacich zúčastnených škôl:

1. ZŠ s MŠ Oravské Veselé 53%
2. ZŠ s MŠ Babín 52,5%
3. ZŠ s MŠ Mutné 47,8%
4. ZŠ s MŠ Oravská Jasenica 45,4%

Fotogaléria
029.jpg   

Výhercom gratulujeme a pevne veríme, že aj vďaka našej súťaži budú finančne gramotnejší a k financiám budú pristupovať zodpovedne.


Mgr. Zuzana Krúpová, Mgr. Margita Maslaňáková

*** 

Korešpondenčná škola Ekológie

bbb.jpg

V tomto školskom roku sa žiaci zapojili do riešenia otázok z oblasti Ochrany životného prostredia v rámci KŠE. Žiaci riešili v každom mesiaci otázky formou teoretických a praktických úloh. Každý žiak, ktorý sa zúčastnil všetkých šiestich kôl  a získal minimálne 50 %  úspešnosť, obdržal od organizátorov „Certifikát absolventa KŠE.“
Za celoročnú aktivitu a úspešné riešenia boli odmenení certifikátom KŠE -  Zuzana Svajčíková, Ester Resutíková, Ema Pekarčíková, Eva Pekarčíková. Blahoželáme.

IMG_20160520_083215.jpg

Mgr. Mária Čierna

***
 

Deň Matiek

Druhá májová nedeľa patrí už tradične našim mamkám, babkám, krstným mamám, veď za všetku lásku, starostlivosť a obetavosť si predsa zaslúžia sviatok, ktorý by pripomenul ich dôležitosť. Je to špeciálny čas povedať im, ako ich máme radi, vyjadriť im svoju vďačnosť, za to čo pre nás robia.
Tento rok sme ich sviatok oslávili 08.05.2016 v kultúrnom dome v našej obci. Pestrý a bohatý program, ktorý pripravili naše pani učiteľky s deťmi zahrial srdce každej mamky, vyčaroval úsmev na tvári a vyronil slzičku šťastia v očiach našich drahých mám. Toto slávnostné popoludnie sa nieslo v príjemnej a rodinnej atmosfére a splnilo svoju úlohu - všade naokolo sa šírila láska, neha, vďaka.
Fotogaléria

afgg.jpg

Mgr. Mariana Stopjaková, Mgr. Zuzana Šurinová, Mgr. Katarína Resutíková,
Mgr. Anton Rušin

***

Štúrov Zvolen

Dňa 6.5.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Zúčastnilo sa spolu 27 žiakov. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách:
I. kategória - žiaci 4. – 6. ročníka
II. kategória - žiaci 7. – 9. ročníka
Súťažiaci sa predstavili v dvoch kategóriách. V prvej si vyžrebovali krátky príbeh, ktorý mali prerozprávať a dotvoriť vlastný koniec v stanovenom čase. Rečníci v druhej kategórii mali dve úlohy. Doma pripravený prejav na ľubovoľnú tému, s ktorou sa odprezentovali pred porotou a druhú tému si žrebovali, mali napísať prejav v priebehu 15 minút. V tejto úlohe mohli využiť slovnú zásobu, ktorou disponujú. Svojich úloh sa chopili ako najlepšie vedeli a porota si mohla vypočuť veľmi zaujímavé rečnícke prejavy s rôznorodou tematikou.

Po vyhodnotení jednotlivých prejavov sa stali najlepšími rečníkmi za jednotlivé kategórie:

I. kategória – Petra Kinierová 5. B
II. kategória – Adam Krúpa 8.B

Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v Námestove.

sz.jpg

Mgr. Katarína Snováková

***

Euráčik

"Nezáleží na tom, koľko mesačne zarábame, aký titul máme, ale na tom, ako múdro vieme peniaze použiť."


27.4.2016 sa uskutočnil 2.ročník školského kola matematickej súťaže EURÁČIK, do ktorého sa zapojilo 300 detí našej školy. Súťaž je zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov, je určená pre žiakov 3.-9. ročníka a pozostáva z úloh zameraných na financie. Pevne veríme, že aj vďaka tejto súťaži, naši žiaci pochopia logiku peňazí a v budúcnosti budú zodpovedne a opatrne pristupovať k bankovým produktom. Výhercovia dostali pekné ceny, za ktoré ďakujeme územnej riaditeľke Prvej Stavebnej Sporiteľne Ing. Veronike Jagelkovej. Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

Vyhodnotenie

Výhercom gratulujeme a držíme im palce v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 20.5.2016 v Oravskom Veselom. Žiaci si pomerajú sily so žiakmi z Mútneho, z Oravskej Jasenice a z Babína. Do regionálneho kola postupujú dvaja najlepší žiaci z ročníka.

eur.jpg

Mgr. Zuzana Krúpová

***

Noc čítania Biblie

max256x256trlogo.jpg

Už druhý raz sa dňa 29.4.2016 uskutočnilo podujatie Noc čítania Biblie. 28 žiakov druhého stupňa si prišlo prehĺbiť svoje poznanie biblických textov, ale i biblických miest a postáv. Žiaci čítali Sväté písmo, vypracovávali pracovné listy, pripravili 3 pútavé biblické dramatizácie, naučili sa hlbokú pieseň a ponorili sa do modlitby pred bohostánkom v kostole. Všetky aktivity sa niesli v duchu Roka milosrdenstva, ktorý nás učí viac prejavovať a aj prijímať milosrdnú lásku od Pána i od druhých. Podujatím žiakov sprevádzali okrem vyučujúcich náboženstva aj p. učiteľka Kšendzuláková D. a náš pán farár. Duch Boží sprevádzal deti aj ráno na ceste domov a teraz môže pôsobiť každý deň cez skutky milosrdenstva. Nech ľudské utrpenie a osamotenosť aj v našich triedach nezostane nepovšimnuté. Prejavujme si ochotne navzájom milosrdenstvo.

Fotogaléria

20160430_011629.jpg

Mgr. Erika Kureková

***

Slávik Slovenska - školské kolo

Dňa 26.04.2016 sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž žiakov prvého a druhého stupňa – školské kolo „Slávik Slovenska.“ Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov. Krásnym spevom ľudových piesní prezentovali svoj talent a vzťah k spevu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Na Okresnom kole našu školu budú reprezentovať Tadeáš Vargončík a Miriam Vargončíková

I.Kategória:
1. miesto Tadeáš Vargončík
2. miesto – Simona Labjaková
3. miesto – Diana Murínová

II.Kategória
1. miesto Miriam Vargončíková
2. miesto – Anabela Mydlárová
3. miesto – Zuzana Kumorová

III.Kategória
2. miesto – Viktória Sameliaková
3. miesto – Tibor Kinier

Fotogaléria

DSC_0962.JPG

Mgr. Jana Lietavcová, Mgr. Mariana Stopjaková

***

ORAVA MÁ TALENT 2016

V nedeľu 24.4.2016 sa Kultúrny dom v Námestove zaplnil výnimočnými deťmi, ktoré prišli ukázať svoj talent. Do súťaže ORAVA MÁ TALENT sa prihlásilo 40 detí, porota však vybrala len 10 talentov, ktoré postúpili do finále. Medzi nimi aj žiačku našej školy Miriam Vargončíkovú s piesňou : Školská láska (D. Rolincová).
Svoj talent prišli v nedeľu ukázať speváčky, žongléri, tanečné skupiny a dychová skupina. Miriam počas vystúpenia doprevádzali tanečníci a tanečníčky s krátkou choreografiou. Speváčka už počas spievania zožala potlesk, chválou nešetrila ani porota. Superstarista Paľo Kovalíček Miriam pochválil a odporučil jej, aby so spievaním neprestávala. Taktiež pochválili tanečníkov a choreografiu. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie, nakoľko vo finále bola veľká konkurencia. Nakoniec sa víťazkou stala talentovaná speváčka Mária Nogová. Aj napriek tomu si Miriam aj s ostatnými deťmi priniesli domov krásne zážitky a spomienky.

Fotogaléria

DSC_0958_1.JPG.large.jpg

Mgr. Margita Maslaňáková, Mgr. Zuzana Šurinová

***

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Dňa 22. apríla 2016 - piatok od 12:00 do 16:00 hod. sa uskutočnil  zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017. Dovidenia v septembri naši milí prváci!

Fotogaléria

IMG_8617.JPG

***

Exkurzia Osvienčim - Krakow

Dňa 18.4. 2016 sa prihlásení žiaci z 8.A, 8.B, 9.A a 9.B triedy zúčastnili exkurzie v koncentračnom tábore v Osvienčime a v bazilike Božieho milosrdenstva v Krakowe v Poľsku. Exkurzia bola pripravená v rámci učebných osnov a iniciatívy žiakov, ktorí o danej téme chceli vedieť viac. Celá exkurzia sa niesla v duchu rozvoja ľudskosti, aby sme nezabúdali na minulosť a žili súčasnosť tak, aby sme neopakovali chyby, ktoré už raz veľmi poznačili mnohé srdcia.
Najskôr sme navštívili koncentračný tábor, kde si žiaci mohli prezrieť konkrétne miesta pobytu väzňov a ich likvidáciu v plynových komorách. Prezreli si mnohé osobné veci, písomné dokumenty a počuli ako všetko prebiehalo. Po prestávke sme sa presunuli do Krakowa, do areálu, kde je postavená Bazilika Božieho milosrdenstva. Prezreli sme si celý areál: Sanktuárium Božieho milosrdenstva aj s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva , Baziliku Božieho milosrdenstva a jednotlivé kaplnky. Krátky oddych sme si dopriali v slovenskej kaplnke.
Žiaci boli veľmi disciplinovaní, získali pochvalu od p.u čiteliek: E. Kšenzulákovej, K. Snovákovej a V. Polákovej, ktoré vykonávali dozor. Celá exkurzia sa niesla v pokojnej atmosfére, žiaci si našli čas rozmýšľať aj zasmiať sa.

osv.jpg

Mgr. Viera Poláková

***

Deň narcisov

Tento rok, tak ako aj pominulé roky, zakvitla naša škola žltými narcismi. V piatok 15. apríla 2016 sa u nás totiž konala verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Deň narcisov je dňom boja proti rakovine, ktorý sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. V tento deň tak bolo možné stretnúť na chodbách našej školy, ale aj v obci, našich dobrovoľníkov (žiakov 9.A), ktorí ponúkali narcisy. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Deň narcisov je jeden deň v roku, kedy pomôcť je veľmi jednoduché a nevyžaduje od nikoho veľa plánovania či času. Podarilo sa nám vyzbierať sumu 1 270€.Výnos zbierky bude použitý na realizáciu programov, aktivít a projektov v prospech pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov. Ďakujeme, prispeli ste na dobrú vec!

12999687_1028214230591844_1840282325_o.jpg

Mgr. Eva Kšenzulákova

*** 

Deň Lesov

Dňa 21.marca  si pripomíname Medzinárodný Deň Lesov. Cieľom je informovanie o význame, prínose a hodnotách lesov a tiež zvýšiť povedomie verejnosti o ochrane lesov.

15.4.2016 sme v spolupráci s Poľovníckym zväzom Oravské Veselé zorganizovali v škole peknú akciu Deň lesov. Žiaci si už mesiac dopredu pripravovali literárne a vytvárne práce, 3-D výrobky a vtáčie búdky. Počas dňa žiaci absolvovali prednášky na témy Ochrana prírody, lesná zver, poľovnícke psy, zbrane a pozreli si  slovenský film Vlčie hory. Na amfiteátri sa žiakom predstavili Sokoliari z Banskej Bystrice. Akciu sme ukončili prehliadkou poľovníckej výstavy v Kultúrnom dome. Žiaci ale aj všetci návštevníci výstavy mohli hlasovať za najkrajšiu žiacku prácu. Všetky žiacke práce budú vyhodnotené a odmenené aj odbornou porotou. Ďakujeme všetkym, ktorí sa podieľali na príprave tejto peknej akcie, zvlášť pánovi Martinovi Maslaňákovi. 

Fotogaléria

IMG_20160415_100700.jpg

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE: "Poľovníctvo očami detí"

Literárne práce:

1.miesto - Žiaci 9.A 
2.miesto - Timea Jankolová
3. miesto - Sára Mikušiaková

Výtvarné práce:

1.miesto - Magdaléna Kureková
2.miesto - Emka a Evka Pekarčíková
3. miesto - Rastislav Jurčák

Vtáčie búdky:

1.miesto - Tomáš Javor
2.miesto - Žiaci 9.A
3. miesto - Tadeáš Paľa

3-D práce

1.miesto - Žiaci 9.A
2.miesto - Simona Jurčáková
3. miesto - Zuzana Lietavcová

Mgr. Margita Maslaňáková, Mgr. Mária Čierna

***

Olympiáda Životného prostredia
EnvirOtázniky

V celoslovenskej vedomostnej súťaže o životnom prostredí sa Richardovi Svajčíkovi z 8.B podarilo získať výborné umiestnenie. S pomedzi 1140 žiakov  z celkového počtu 159 základných škôl obsadil 9.miesto a zaradil sa k prvým úspešným riešiteľom. Blahoželáme!
Cieľom olympiády bolo zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

0rs.jpg

Mgr. Mária Čierna

***

Biologická Olympiáda

Okresné kolo "Poznaj a chráň"

Dňa 12.apríla sa tri žiačky 7. a 5. ročníka zúčastnili Okresného kola biologickej olympiády "Poznaj a chráň", na ktorom si preverili svoje vedomosti z odboru Zoológia, Botanika a to v teste ale aj v praktickej a ústnej časti súťaže. Eva Pekarčíková a Ema Pekarčíková zo 7.B boli úspešné riešiteľky z kategórie Zoológia. Daniela Kocúrová z 5.B triedy získala 2.miesto v kategórii Botanika. Blahoželáme!

dddd.jpg

Mgr. Mária Čierna

***

 

ROZPRÁVKOVÁ NOC

 NOC S ANDERSENOM  - 1.4.2016

Každý rok sa naša škola zapája do medzinárodného projektu Noc s Andersenom, ktorý je zameraný na čítanie kníh, spoznávanie autorov a ich literárnych postáv. Tento rok sa Noc s Andersenom konala 1.4.2016 a spolu sa na nej zúčastnilo 123 detí z Oravského Veselého a 37 detí z partnerskej školy ZŠ Badín, ktorí boli pre nás veľkým obohatením. Program podujatia sa začal príhovormi zástupkyne Mgr. Margity Maslaňákovej, pána starostu a pána riaditeľa Mgr. Krúpu zo ZŠ Badín. Ďalej sa predstavili žiaci z oboch škôl svojím programom - scénkou a divadielkom o Malej morskej panne. Vystúpilo aj profesionálne divadlo z Banskej Bystrice s rozprávkou Polepetko. Po divadlách si deti zmerali svoje literárne sily v 9 súťažiach, ktorými ich sprevádzali naši ôsmaci. Na záver deti našli rozprávkový poklad a prezentovali výslednú úlohu na javisku. Spokojné a unavené deti uložili pani učiteľky do spacákov a prečítali im rozprávku na Dobrú noc. Po nočnom spánku sa ráno deti rozišli do svojich domovov s pekným zážitkom.

Fotogaléria

31.jpg

Mgr. Erika Kureková

***

1. apríl v škole


Všeobecne sa o tomto dni hovorí ako o „Dni bláznov“. To preto, lebo si v tento deň ľudia radi vystrelia z iných. My sme sa rozhodli vystreliť si zo seba - urobiť si slušný a bláznivý 1. apríl :) Na tento deň bola vyhlásená súťaž o najbláznivejší účes. Bláznivé účesy boli odprezentované cez veľkú prestávku, kde bolo následne aj vyhodnotenie. Súťaž vyhrala Laura Stopjaková z 9.A triedy :) Ďakujeme ZRPŠ za vecné ceny, ktorými boli odmenení  tí najlepší. 

Fotogaléria

DSC06464.JPG

Mgr. Eva Kšenzuláková

***

Hviezdoslavov Kubín

hviezdoslavov_kubin_r.jpg

Dňa 30.03.2016 v Dome kultúry Námestovo sa uskutočnilo Okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, V 1. kategórii získala Laura Zavoďanová z 3.A cenu poroty. Blahoželáme!

img123.jpg

Mgr. Ida Balcerčíková

***

Ľudské práva očami detí

V dňoch 23. a 30. marca 2016 sa uskutočnil na našej škole workshop pre žiakov piateho a šiesteho ročníka. Bol zameraný na práva detí a viedla ho Junior Ambasádorka UNICEF Janka Kozoňová. Pre deti to bola nová a zaujímavá skúsenosť, príležitosť zamyslieť sa nad spôsobom života detí u nás, ale aj v iných krajinách sveta.

bbbb_1.jpg

Mgr. Eva Kšenzuláková

***

Veľkonočné  vajíčko

Čakanie na príchod Veľkej noci sme na našej škole využili aj tvorivou činnosťou. Žiaci 1. stupňa sa mohli zapojiť do súťaže o najkrajšie veľkonočné vajíčko. Pri svoje tvorbe využili rôznu techniku a častokrát aj originálny materiál. Ďakujeme všetkým súťažiacim a blahoželáme víťazom.


1. miesto Laura Ganobjaková 2.A
2. miesto Maroš Stopjak 2.B
3. miesto Šimon Kurek 2.B

Fotogaléria

DSC_06230000.jpg

Mgr. Mariana Stopjaková

***
 

Pasovanie prvákov za čitateľov

124n.jpg

Naši prváci sa už naučili skoro všetky písmenká, a preto ich knižnica Veselá sovička pozvala na slávnostné pasovanie za čitateľov našej knižnice. Všetky tri triedy prváčikov najskôr privítalo bábkové divadielko o Popoluške, ktoré si pre nich pripravili žiaci V.B triedy. Neskôr im vedúca knižnice prečítala rozprávku o kúzelníkovi Babráčikovi a deti mali úlohu usporiadať, teda odčarovať začarované slová. Nakoniec prišiel pán kráľ Knihomoľ I. s kamarátom šašom a slávnostne každého prváka pasoval za čitateľa a odovzdal mu novučičký čitateľský preukaz. Veselá sovička sa už teší na návštevy čítaniazvedavých prváčikov. Do skorého čítania!

Fotogaléria

Fotografia0386.jpg

Mgr. Erika Kureková

***

Talent školy 2016

vg.jpg

Popoludnie 22. marca 2016 patrilo súťaži, v ktorej sme medzi žiakmi školy hľadali talenty v rôznych disciplínach. Porota zložená z pedagógov vyberala víťazov z viac ako 30 súťažiacich. V akých disciplínach sa súťažilo? Tanec, umelecké slovo, spev, hra na hudobný nástroj a zručnosti. Predstavil sa tanečný krúžok, speváci ľudových piesní i populárnych piesní, súťažiaci v hre na klavír, akordeón a gitaru. V kategórii zručnosti sa predstavili mladí kúzelníci i zruční výtvarníci. V ich výrobkoch dominovali obrázky, darčekové predmety z rôznych materiálov.
Všetci súťažiaci získali diplom, prívesok T ako symbol talentu a tí najlepší získali vecné ceny.

Porota udelila nasledovné prvé miesta:

Sára Mikušiaková, 8. A - literárna tvorba
Zuzana Svajčíková, 7.B - klavír
Michaela Vojtašáková, 6.B - spev
Anabela Mydlárová, 4.B - spev
Lea Ganobjaková, 2.A - zručnosti
Jakub Rusnák, 2.A - zručnosti
Ostatní žiaci obsadili  2. miesto


Žiaci v kategórii literárna tvorba, spev, hra na hudobný nástroj majú možnosť reprezentovať školu v súťaži Orava má talent, ktorú organizuje CVČ Maják Námestovo v apríli 2016.
Súťaž splnila svoje poslanie a talenty sme našli. Nielen medzi víťazmi, ale medzi všetkými súťažiacimi, ktorí dokázali vystúpiť na tomto podujatí.

Mgr. Róbert Repka

***

Výchovný koncert
"Čo je veľa, to je veľa"

Asi každý z nás si už niekedy povedal: „Čo je veľa, to je veľa“. A presne túto vetu si zvolili za názov výchovného koncertu jeho iniciátori Rado Pažej zo skupiny Aya a Jaro Gažo zo skupiny Arzén, zároveň predstaviteľ Jánošíka v muzikáli Na skle maľované. V štvrtok 17. marca nám prišli zaspievať, ale hlavne porozprávať o tom, ako by sme mali riešiť rôzne nepríjemné životné situácie. Počas celého výchovného koncertu zazneli veľmi pravdivé výpovede z reálneho života. „Čo sa dá, to sa dostane“, spievali v úvodnej piesni. Mali by sme pamätať aj na to, že „sme akí sme“, každý z nás je originálom a preto nie je dôležité kto ako vyzerá, ale ako sa správa. Nemali by sme preto posudzovať ľudí podľa výzoru, ale podľa toho ako sa v živote správajú k iným ľuďom. „Človeka treba veľmi dlho počúvať, aby sme spoznali aký je“, bola ďalšia téma ich dialógu. Keby sme sa navzájom naozaj počúvali a snažili sa pochopiť, nevznikali by medzi nami mnohé nedorozumenia a následne nešťastia a tragédie. V texte piesne „Krásny večer“ bola ďalšia životná múdrosť, aby sme „nerobili iným to, čo sami nemáme radi“ Keby tieto pravidlá každý z nás dodržiaval, aký úžasný život by sme všetci prežívali.

ss.jpg

Koordinátor DP
Mgr. Eva Kšenzuláková

***

Pytagoriáda

prezentacny_obrazok_pytagoriada_600x200.jpg

9.marca 2016 sa uskutočnilo okresné kolo pytagoriády v Námestove. V kategórii P3 sa Tatiana Kocúrová, žiačka 3.A triedy, umiestnila na krásnom 2.mieste. Gratulujeme!

hjh.jpg

Mgr. I. Balcerčíková

***

KNIŽNICA - VESELÁ SOVIČKA
Nov___obr__zok.png

 Školská knižnica bude otvorená:
UTOROK od 12.00 do 14.00 hod.
STREDA od 11.30 do 13.30 hod.


Plán práce školskej knižnice 2015/2016

***