Budova školy
Budova školy

Verní tradíciám - otvorení Európe

Poznávacia exkurzia vo Vysokých Tatrách

Dňa 17.10. 2017 sa siedmaci zúčastnili poznávacej exkurzie vo Vysokých Tatrách.
Babie leto nám prialo, počasie bolo priam ukážkové. V tento deň sme absolvovali turistický výstup na Skalnaté a Štrbské pleso.
Zo Starého Smokovca sme sa vyviezli podzemnou lanovkou na Hrebienok. Nasledoval dvojhodinový výstup po Tatranskej magistrále na Skalnaté pleso. Na náučnom chodníku sme sa oboznámili s geologickou stavbou, flórou a faunou Vysokých Tatier. V cieli nás čakali prekrásne výhľady do tatranských údolí. Vychutnali sme si Lomnický štít. Pozreli sme si priezračné jazero a observatórium. Naspäť sme sa zo Skalnatého plesa vydali lanovkou do Tatranskej Lomnice a smerovali sme na turistickú vychádzku okolo Štrbského plesa - centra Vysokých Tatier. Žiaci sa v tento krásny deň učili netradičnou - zážitkovou formou.
Ďakujeme Obecnému úradu za spoluprácu.
 

Fotogaléria


Mgr. Magdaléna Maslaňáková, Mgr. Erika Kureková, Mgr. Mária Čierna

***
 

„MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“

V mariánskom mesiaci októbri, presne 18. 10., sa naši žiaci zapojili do celosvetovej kampane „Milión detí sa modlí ruženec“. V minulom roku sa tejto iniciatívy zúčastnili deti zo 69 krajín. Podľa výzvy svätého pátra Pia má modlitba detí veľkú silu pri šírení dobra a pokoja vo svete. Sme veľmi radi, že sa až 224 detí našej školy spoločne s pánom farárom modlili túto krásnu mariánsku modlitbu.
Buďme hlasom Božej Matky v tomto nepokojnom svete a pomáhajme našim deťom, aby od útleho detstva zakúšali, že cez modlitbu ruženca sa dá na tejto zemi vybudovať spoločnosť dobra, kde bude možné harmonické spolužitie a spravodlivosť.

 

Mgr. Erika Kureková 

***

 Pasovanie prvákov

Už skoro mesiac a pol navštevujú prváci našu školu. Vymenili hračky zo škôlky za ceruzky a perá, plyšového macka za pracovný zošit, veľké auto či bábiku za šlabikár. Teraz objavujú veľa nového, poznávajú a píšu písmená, čísla, zdokonaľujú sa v poznávaní svojho okolia, vytvárajú si nové priateľstvá. Všetko je pre nich nové a zaujímavé.
Práve preto sa dňa 12.10.2017 konala na našej škole milá slávnosť – Pasovanie prvákov. Naši najmladší prváci sa v tento deň stali plnohodnotnými žiakmi našej školy. Po vypočutí prváckeho sľubu a sľúbením dodržiavať daný sľub boli prváci pasovaní za žiakov. Nasledoval krátky program v triedach, kde prváci prezentovali nadobudnuté vedomosti a zručnosti.
Za aktívnu účasť na pasovaní ďakujeme žiakom 5.B. triedy.

 Fotogaléria


Mgr. Mariana Stopjaková, Mgr. Ida Balcerčíková

***

 Cezpoľný beh

Dňa 26. septembra 2017 sa družstvo starších žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola v cezpoľnom behu v Breze. Dĺžka trate bola 1500 metrov. V konkurencii viacerých škôl sa naši žiaci umiestnili na peknom 3. mieste. Našu školu reprezentovali: Peter Kurek – 9. B, Peter Kvasničák – 9. B a Jozef Stopjak – 8. A. Víťazom blahoželáme!


Mgr. Michal Kumor

***
 

 Scénické čítanie

Dňa 28. septembra 2017 sa naši žiaci zúčastnili 0. ročníka regionálnej súťaže v scénickom čítaní. Súťaž v scénickom čítaní otvorili svojim predstavením českí herci Dávid Vacke a Jiří Hejcman pôsobiaci v Slováckom divadle v Uherskom Hradišti, ktorí sa už niekoľko rokov profesionálne venujú scénickému čítaniu. Spomínaní herci zasadli aj do poroty regionálnej súťaže. Súťaž zorganizova Základná škola s materskou školou Babín v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a Občianskym združením Divadlo nepozná nudu organizovala.

Kto by nemal rád spoznávanie nových veci, pozorovanie života zvierat, prírody, ďalekých krajín. Len, čo ak práve prší? Televíznym programom dážď predsa nevadí, práve naopak. To vedia i mačky Princina a Lízička, ústredné postavy z knihy Ako si mačky kúpili televízor od Jaroslavy Blažkovej. Úryvok z tejto knihy vo svojom scénickom čítaní predstavili žiaci 2. ročníka zo Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom pod vedením Mgr. Margity Romaňákovej.
obr.jpg

 

***

 Elektronická žiacka knižka

 

Vážení rodičia,

od 04.09.2017 prechádzame na vedenie pedagogickej dokumentácie elektronickou formou tak, ako nám to umožňuje novela školského zákona. K elektronickej žiackej knižke tak pribudnú ďalšie funkcie (známky ihneď po hodnotení, domáce úlohy a zadania, dochádzka, triedna kniha aj s prebraným učivom, jedálny lístok...

Stačí sa  prihlásiť so svojimi prihlasovacími údajmi na web stránke školy v časti Elektronická žiacka/prihlásenie prípadne si môžete stiahnuť do svojho smartfónu aplikáciu EDUPAGE.

Prihlasovacie údaje ostávajú rovnaké na všetky školské roky, počas ktorých bude Vaše dieťa žiakom našej školy.
V prípade straty, alebo z iných dôvodov, môžete požiadať o opakované zaslanie prihlasovacích údajov do elektronickej žiackej knižky formou emailu: skola@zsmsorvesele.edu.sk

Vo svojej žiadosti uveďte:
- meno svojho dieťaťa
- triedu, ktorú navštevuje Vaše dieťa

Do predmetu správy napíšte identifikátor: EŽK - /meno a triedu vášho dieťaťa/
Z dôvodu ochrany osobných údajov Vám bude spätný mail s prihlasovacími údajmi zaslaný len v prípade, že emailová adresa, z ktorej ste poslali žiadosť sa zhoduje s emailovou adresou zákonného zástupcu, ktorú ste nahlásili na začiatku školského roka triednemu učiteľovi vyplnením evidenčného listu žiaka.
Ak nemáte nahlásený email, je potrebné tento údaj doplniť cez triedneho učiteľa, prípadne ho aktualizovať.
 

vedenie školy

*** 

Výlet za odmenu

Dňa 8. 9. 2017 sa 38 žiakov našej školy zúčastnilo výletu najlepších žiakov. Výlet bol pre nich odmenou za ich celoročnú snahu. Tento rok sme sa rozhodli spoznať krásy Liptovského Mikuláša. Navštívili sme ZOO KONTAKT, kde sme sa mohli pozrieť na život zvierat úplne zblízka. Tu mohli žiaci zvieratá nielen vidieť, ale i pohladkať, kŕmiť ich krmivom, ktoré dostali pri vstupe do ZOO a tiež sa mohli s nimi odfotiť. Žiaci mali i jedinečnú možnosť vstúpiť do výbehu s levmi. Tí najväčší odvážlivci si zobrali do rúk hada, niektorí si ho i zavesili na krk. Navštívili sme aj Motýliu záhradu. Žiaci nadšene sledovali tisícky motýľov, mohli sa ich dotknúť a dozvedieť sa o nich veľa zaujímavých informácii. Poslednou časťou nášho výletu bola turistická vychádzka do jednej z najkrajších dolín Slovenska. Cestou – necestou sme sa vybrali do Prosieckej doliny. Túra bola náročná, ale spoločne sme ju všetci zvládli a dostali sa až k vodopádu Červené piesky. Hoci sme sa domov vrátili až podvečer, priniesli sme si so sebou množstvo zážitkov. Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili výletu patrí veľká pochvala za ich výborné správanie počas celého výletu. Veľmi pekne ĎAKUJEME i našim sponzorom.

ORAGRO spol. s r.o., TECH COMPANY, s.r.o., RADA RODIČOV, MATERASSO, SUMEGA, OBECNÝ ÚRAD, p. Kurek - SKLÁRSTVO, Autodoprava SOCHA

 

Výlet za odmenu_1.JPG

Mgr. Zdeňka Sameliaková , Mgr. Božena Sirotiarová , Mgr. Zlatica Kumorová


***

Trinásta komnata - výchovný koncert

Dňa 05.09.2017 sa žiaci II. stupňa zúčastnili protidrogového multimediálneho predstavenia, ktorý niesol tajuplný názov „Trinásta komnata.“  
Predstavenie zrealizovala umelecká agentúra LETart zo Žiliny. Svet drog prirovnala k 13-tej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek. Napriek tomu, že nás na ňu upozorňujú a vystríhajú nás pred jej nástrahami, pokiaľ nepocítime jej zlo na vlastnej koži, neveríme, že je v nej až taký chlad a tma. Každý z nás má možnosť v živote si vybrať tie správne vysvietené dvere!

Dvere, ktoré nám prinášajú šťastnejší a kvalitnejší život ako rodina, priatelia, pohyb a šport, vzdelanie, láska, dobro, príroda, cestovanie atď.

Koncert pozostával z prezentácie o príbehoch mladých ľudí, ktorí podľahli legálnym alebo nelegálnym drogám, zo spevu a z hovoreného slova. Koncert bol veľmi poučný pre mladých ľudí, ktorých láka svet drog, prirovnaný k zakázanej trinástej komnate.


Veríme, že pre žiakov to nebola len hodina hudby a spevu, ale že toto hudobno-motivačné vystúpenie malo pre nich hlbšiu výpovednú hodnotu.

video

Mgr. Eva Kšenzuláková
Koordinátor prevencie

***

Dr. Zembolí - výchovný koncert

Dňa 5. septembra žiaci I. stupňa mali naozaj pestrý deň. Hneď ráno sa zúčastnili predstavenia žilinskej spoločnosti LETart production pod názvom Dr. Zembolí. Príťažlivým spôsobom prostredníctvom pesničiek sa žiaci mali možnosť oboznámiť s environmentálnou problematikou separovania odpadov, ozónovej vrstvy a zodpovednosti za budúcnosť.

Po koncerte žiakov čakali aktivity z oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na cestách.

 

 

***
 

Deň dopravnej výchovy

Deň 5. september 2017 bol na I. stupni našej základnej školy Dňom dopravnej výchovy. Naši žiaci priamo z úst dopravného policajta pána Šandora z OR PZ Dolný Kubín počuli , ako sa správať na ceste ako chodec, cyklista i spolujazdec v osobnom aute spolu s rodičmi. Na základe osobnej skúsenosti zo svojej práce porozprával žiakom, ako nástrahy číhajú na účastníkov cestnej premávky a aké nešťastia sa stávajú na cestách spôsobené chodcami, cyklistami i spolujazdcami, ktorými sú práve deti. Na záver si žiaci pozreli rozprávku o neposlušných a nepozorných deťoch.
Žiaci 1. a 2. ročníka mali v triede omaľovánku, kde sa spolu s pani učiteľkami rozprávali o správaní na ceste a vymaľovali len správne konanie chodcov – účastníkov cestnej premávky.
Na záver sme spolu s policajtom vyhodnotili aktivitu „Kráľ dopravných značiek“.
Žiaci 3. a 4. ročníka mali v triede okrem iných aj aktivitu, v ktorej mali napísať alebo nakresliť čo najviac dopravných značiek po predchádzajúcej zrakovej príprave.

Králi dopravných značiek sa stali:

3.A Tobiáš Jurčák
3.B Marianna Kormančíková
3.C Bianka Pekarčíková
4.A Laura Ganobjaková
4.B Maroš Stopjak

Pevne veríme, že žiaci si čo najviac zapamätali z rozprávania a ukážok pána policajta a budú sa snažiť správať na cestách tak, aby sa vždy šťastne a bezpečne dostali domov.

Darina Škarbová
koordinátor dopravnej výchovy
 

***

Letný vedecký tábor 

Povedz mi to a ja zabudnem,
ukáž mi to a ja si zapamätám,
nechaj ma to urobiť
a ja to pochopím.
* Benjamín Franklin *

***

Video 

Napísali o nás ....

tw12.jpg 

 

Fotogaléria 1

Fotogaléria 2

Fotogaléria 3

Fotogaléria 4

 de___det__.jpg