Budova školy
Budova školy

Verní tradíciám - otvorení Európe

Letný vedecký tábor 

Povedz mi to a ja zabudnem,
ukáž mi to a ja si zapamätám,
nechaj ma to urobiť
a ja to pochopím.
* Benjamín Franklin *

***

Video 

tw12.jpg 

 

Fotogaléria 1

Fotogaléria 2

Fotogaléria 3

Fotogaléria 4

 

***

Prajeme všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl.

Letné prázdniny: 1. 7. – 1. 9. 2017
Nástup do školy: 4. 9. 2017

***

 

0kr.jpg

Dnešným dňom sa ukončil školský rok 2016/2017.

Milí žiaci,

desať mesiacov ste plnili svoje školské povinnosti a vaša snaha je odzrkadlená vo vašich výsledkoch, ktoré dnes máte pred sebou. Teraz sú pred vami prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka.

Milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na iných školách. Lúčime sa  s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať pekné spomienky.

IX.A Tr. učiteľka Mgr. Mária Majzelová

021.jpg

IX.B Tr. učiteľka Mgr. Zuzana Krúpová

022.jpg

 

Tento školský rok  boli udelené tri pochvaly riaditeľom školy:

Žofii Bedlekovej, Daniele Kocúrovej a Tatiane Kocúrovej

Boli udelené  aj tri významné ocenenia trom usilovným žiakom 9. ročníka za výborný prospech, vzorné správanie a úspešné reprezentovanie školy v rôznych súťažiach. 

Cenu riaditeľky školy získala - ZUZANA LIETAVCOVÁ

Cenu starostu obce získal - RICHARD SVAJČÍK

Cenu zastupcu farnosti získal - RASTISLAV GANOBČÍK

  

***

 de___det__.jpg