Informácie

Kalendár

Materská škola

"PODPORA INKLUZÍVNOSTI"

Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program ľudské zdroje

Oznamy

Obrázok OZNAM RODIČOM ŽIAKOV O BEZPEČNOM UŽÍVANÍ INTERNETU Obrázok KVALIFIKÁCIA DO OKRESNÉHO KOLA VO FLORBALE MLADŠÍCH ŽIAKOV ZŠ Žiaci našej školy sa v štvrtok 13.12.2018 zúčastnili športovej súťaže vo florbale mladších žiakov v Športová hale pri ZŠ s MŠ Mútne. Obrázok "UKÁŽ SVOJ HLAS" Výsledky V rámci osláv Mikuláša sa žiaci II. stupňa zapojili do speváckej súťaže  "Ukáž svoj hlas". Milí žiaci, všetci ste podali super výkony ;) Prinášame Vám zatiaľ výsledky a zopár fotiek. Celú správu z akcie spolu s Vašimi príspevkami uverejníme o pár dní ;) Obrázok Triedený zber v našej škole v školskom roku 2018/2019 Naša škola sa aj tento rok bude podieľať na zbere rôznych recyklovateľných surovín. Zapojte sa opäť do zberu papiera, tetrapakov, prepáleného oleja, PET – vrchnáčikov, bateriek. Ako novinku uvádzame aj zber hliníkových nápojových plechoviek z nápojov. Všetky zbierané plechovky musia mať na spodnej strane výrobku označenie s   číslom 41. KONZULTAČNÝ DEŇ Konzultačným dňom pre zákonných zástupcov žiakov školy bude každá streda v čase 14.00 – 15.00 hod. Zákonný zástupca žiaka si dohodne osobné stretnutie s pedagogickými zamestnancami školy telefonicky alebo cez správu EŽK. Realizácia projektu "Podpora inkluzívnosti a rovnaký prístup k vzdelaniu pre všetkých žiakov v Oravskom Veselom" V priebehu rokov 2018 - 2021 bude v našej škole prebiehať projekt s názvom "Podpora inkluzívnosti a rovnaký prístup k vzdelaniu pre všetkých žiakov v Oravskom Veselom". Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, so spoluúčasťou Obecného úradu Oravské Veselé.

Všetky oznamy